Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб се намира в центъра на гр. Гоце Делчев – ул. „Драма“ № 1, до площад „Македония“ и до Културен дом – Гоце Делчев.

Построен е през 1983 г. и има обща застроена площ от 1710 кв. м. През годините в Клуба се провеждат редица мероприятия, като концерти, представления на театри, конференции, прегледи на художествената самодейност, изложби на картини и др.

В днешни дни се организират мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Разполага с добре оборудвана хотелска част, състояща се от 2 апартамента и 10 стаи с капацитет 24 легла, която предлага добри условия за настаняване.Article | by Dr. Radut