Jump to Navigation

Мероприятия

На 18.05.2022 г. в зала "Топлоцентрала" на НДК - "Център за съвременни изкуства" се състоя церемонията за присъждане наградите на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование. Събитието се проведе под патрона на кмета на столицата г-жа Йорданка Фандъкова в присъствието на министъра на образованието и науката - академик Николай Денков, началника на РУО София-град д-р Ваня Кастрева, представители на СО и директори на училища и детски градини в гр. София. По предложение на Регионалното управление на образованието София-град бяха удостоени с грамоти г-жа Анна Давидова - директор на ДДГ "Слава" към МО и г-жа Дарка Йорданова Коева - старши учител в ДДГ "Средец" към МО, за постигнати високи резултати в областта на предучилищното образование. Държавните детски градини към Министерство на отбраната са образователни институции в системата на предучилищното образование, които поддържат висок стандарт на обучение и грижи с цел изграждане на детската личност и пълноценно развитие на всички деца.

Грамота


На 27 април 2022 г. в ДДГ "Слава" бе посадена декоративна слива от децата, със съдействието на специалисти от Агенцията на горите. Съвместната инициатива бе осъществена от Агенцията по горите и ДДГ "Слава" по европейски проект "30 години LIFE България". Преживяването беше много емоционално за децата, които с голям ентусиазъм се включиха в засаждането на дръвчето. Специалистите им разказаха за гората, за дърветата и животните. На децата бяха раздадени книжки и шапки.Article | by Dr. Radut