Jump to Navigation

АРХИВ 2018 ГОДИНА

20.12.2018 г.

2018 - 0065

Застраховка на сгради и съоражения ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.


23.11.2018 г.

2018 - 0064

Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на система за електронно деловодство“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


22.11.2018 г.

2018 - 0063

Заснемане, изработка и доставка на печатни рекламни материали за нуждите на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Професионално заснемане на хотелските бази и военните клубове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“; Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на печатни рекламни материали - запазена поръчка по чл.12, 1, т.1 от ЗОП.


21.11.2018 г.

2018 - 0062

Доставка на детски съоръжения, оборудване и играчки за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0061

Доставка и монтаж на СПА оборудване за нуждите на ИА „ВКВПД“


21.11.2018 г.

2018 - 0060

Извършване на неотложен ремонт на хотелска и административни части на Военен клуб - Бургас


21.11.2018 г.

2018 - 0059

Доставка на съдове за сервиране и принадлежности за ресторантьорство за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело


21.11.2018 г.

2018 - 0058

Извършване на ремонтни дейности на покрива на сградата на Военен клуб – гр. Ямбол


21.11.2018 г.

2018 - 0057

Извършване на ремонтни дейности по гаражите във „ВПД Созопол“


21.11.2018 г.

2018 - 0056

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


21.11.2018 г.

2018 - 0055

Доставка и монтаж на мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0054

Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел София; Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Пловдив; Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Варна; Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Бургас;


21.11.2018 г.

2018 - 0053

Доставка на градинска техника и градинско оборудване за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Градинска техника; Обособена позиция № 2: Градинско оборудване.


21.11.2018 г.

2018 - 0052

Доставка и монтаж на хладилници, фризери и мини-барове”, за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0051

Извършване на ремонтни дейности на коридорите в сградата на блок „Б“ на хотел „Шипка“ – град София


21.11.2018 г.

2018 - 0050

Доставка на телевизионни приемници за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0049

Доставка на спортни съоръжения и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0048

Доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


21.11.2018 г.

2018 - 0047

Доставка на олекотени завивки, възглавници, протектори за матраци и кувертюри за обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позции“, както следва: Обособена позиция № 1 „Олекотени завивки, възглавници и протектори за матраци“ Обособена позиция № 2 „Кувертюри“


21.11.2018 г.

2018 - 0046

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


21.11.2018 г.

2018 - 0045

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.


16.11.2018 г.

2018 - 0044

Извършване на неотложен ремонт на покривното покритие на сградата на Военен клуб - Бургас


14.11.2018 г.

2018 - 0043

Ремонт и реконструкция на съществуваща ОВК инсталация на Централен военен клуб – гр. София


12.11.2018 г.

2018 - 0042

Извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб - Кюстендил


06.11.2018 г.

2018 - 0041

Изготвяне на инвестиционен проект за извършване на реставрационни и възстановително-ремонтни дейности на сградата на Военен клуб – гр. Пловдив


05.11.2018 г.

2018 - 0040

Доставка на пътнически микробус за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


05.11.2018 г.

2018 - 0039

Ремонт на терасата и помещения на гараж на МО - Военно общежитие „5-ти километър”


05.11.2018 г.

2018 - 0038

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе


30.10.2018 г.

2018 - 0037

Извършване на ремонт на апартаменти с административни адреси в град Пловдив, ул. „Радко Димитриев“ №№ 37, 39, 41


30.10.2018 г.

2018 - 0036

Ремонт на фасадите на сградата на Военно общежитие „Радко Димитриев“ – град Пловдив”


30.10.2018 г.

2018 - 0035

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар; Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.


30.10.2018 г.

2018 - 0034

„Извършване на аварийни строително-ремонтни работи по покривното покритие на сградата на Военен клуб - Шумен”


30.10.2018 г.

2018 - 0033

Ремонт на парково осветление, покриви и тераси и подмяна на бойлери във ВПД „Рибарица”


18.10.2018 г.

2018 - 0032

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции


01.10.2018 г.

2018 - 0031

Извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб - Кюстендил


01.10.2018 г.

2018 - 0030

Извършване на ремонтни дейности на дървени бунгала и вертикална планировка в къмпинг „Чайка“ - гр. Обзор“.


05.09.2018 г.

2018 - 0029

Застраховка „Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


31.08.2018 г.

2018 - 0028

Доставка на пожарогасители и други средства за пожарогасене, аварийно евакуционно осветление и изработване, доставка и монтаж на схеми за евакуация и указателни знаци, намиращи се в обектите на ИА ВКВПД по обособени позиции


23.08.2018 г.

2018 - 0027

Извършване на неотложен ремонт на хотелската част на ВК „Бургас“


16.08.2018 г.

2018 - 0026

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обект управляван от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, хотел „Хармония“ към Територилен отдел – Пловдив


10.08.2018 г.

2018 - 0025

Извършване на ремонт на хидроизолация на четири покривни площадки на военно общежитие „Пети километър“ – град София


08.08.2018 г.

2018 - 0024

Извършване на ремонтни дейности на залата за хранене и покривните покрития на масивни едноетажни сгради на територията на ВПД „Несебър“


 

17.07.2018 г.

2018 - 0023

Изграждане на ограда на Военно общежитие „5ти километър“, гр. София и електрозахранване на вход/изход врати


05.07.2018 г.

2018 - 0022

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


04.07.2018 г.

2018 - 0021

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции


25.06.2018 г.

2018 - 0020

Извършване на ремонт на покривното покритие на сградата Военен клуб - Бургас


18.05.2018 г.

2018 - 0019

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


16.05.2018 г.

2018 - 0018

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


11.05.2018 г.

2018 - 0017

Доставка на съвместими тонер касети и други консумативи за копирна и печатаща техника за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


04.05.2018 г.

2018 - 0016

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


20.04.2018 г.

2018 - 0015

Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас” по обособени позиции


20.04.2018 г.

2018 - 0014

Закупуване, доставка и монтаж /при необходимост/ на ел. оборудване за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции


17.04.2018 г.

2018 - 0013

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


16.04.2018 г.

2018 - 0012

Неотложен ремонт на покривното покритие на сградата Военен клуб - Бургас


13.04.2018 г.

2018 - 0011

Извършване на ремонт на канализацията на трети корпус на хотел „Флагман“


12.04.2018 г.

2018 - 0010

Доставка на чаршафи, спално бельо, хавлиени кърпи и покривки за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции ”.


30.03.2018 г.

2018 - 0009

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас


19.03.2018 г.

2018 - 0008

Извършване на частичен ремонт на вила „Сирена” във ВПД „Созопол“


09.03.2018 г.

2018 - 0007

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


09.03.2018 г.

2018 - 0006

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело ”.


09.03.2018 г.

2018 - 0005

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.


28.02.2018 г.

2018 - 0004

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


13.02.2018 г.

2018 - 0003

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции


06.02.2018 г.

2018 - 0002

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обектите, управлявани от ИА „Военнни клубове и военно-почивно дело” за Териториален отдел – Варна


04.01.2018 г.

2018 - 0001

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. СмолянArticle | by Dr. Radut