Jump to Navigation

Архив 2016 г.

25.10.2016 г.

00515-2016-0022

Доставка и монтаж на мебели за нуждите на ИА „Военни клубове и военно- почивно дело”


21.10.2016 г.

00515-2016-0021

Доставка на електроуреди за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"


21.10.2016 г.

00515-2016-0020

Решение за откриване на процедура за доставка на минимални годишни количества природен газ, договорени по спецификация за съответната година, за нуждите на Военен клуб - Пазарджик.


17.10.2016 г.

00515-2016-0019

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ВКВПД" по обособени позиции


13.09.2016 г.

00515-2016-0018

Процедура на договаряне без обявление с предмет: Доставка на природен газ за хотел "Олимп" и ПС "Боровец", к.к. Боровец.


25.08.2016 г.

00515-2016-0017

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело" по обоособени позиции”.

Договор ОП-9/18.01.2017 г.


29.07.2016 г.

00515-2016-0016

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Пазарджик”.

Договор ОП-3/04.01.2017


26.07.2016 г.

00515-2016-0015

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан”.


07.07.2016 г.

00515-2016-0014

Ежедневно приготвяне и доставяне на готови храни за осигуряване на закуска за гостите на х–л „Шипка”, гр. София.

Договор ОП-53/01.09.2016 г.


01.07.2016 г.

00515-2016-0013

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Договор ОП-51/24.08.2016 г.

Договор ОП-52/24.08.2016 г.


13.06.2016 г.

00515-2016-0012

Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана на военните общежития, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции".


09.06.2016 г.

00515-2016-0011

Процедура на договаряне за: доставка на природен газ за нуждите на Военно общежитие - гр. Стара Загора


00515-2016-0010

Предоставяне на телевизионни програми за нуждите на сектор „Юг”, отдел „Почивно дело” - гр. Варна”

Документация

Обявление

Решение

Протокол №1 от работата на комисията

Решение за прекратяване


00515-2016-0009

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Протокол №1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол №2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Решение за прекратяване на I-ва, II-ра и III-та обособени поцизии

Договор № ОП-25/01.06.2016 г.

Договор № ОП-26/02.06.2016 г.

Информация за сключен договор изх. № 9458/13.07.2017 г.

Обявление за приключване на договор изх. № 9456/13.07.2017 г.  


00515-2016-0008

Борсова сделка за „Закупуване на 177 000 литра Дизелово гориво Шифър по ЕКП: 02141000042 и 343 000 литра втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

Решение

Договор № 142/16.03.2016 г.

Договор № 143/16.03.2016 г.

Борсов договор № 128/21.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка


00515-2016-0007

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Бургас

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № ОП-30/01.06.2016 г.


00515-2016-0006

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника и друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно- почивно дело” по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № ОП-39/22.07.2016 г.

Договор № ОП-40/22.07.2016 г.

Договор № ОП-41/22.07.2016 г.

Договор № ОП-42/22.07.2016 г.

Договор № ОП-43/22.07.2016 г.

Договор № ОП-44/22.07.2016 г.

Договор № ОП-45/22.07.2016 г.

Договор № ОП-46/22.07.2016 г.

Договор № ОП-47/22.07.2016 г.


00515-2016-0005

Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на представителните обекти, военните клубове, хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

Документация

Обявление

Решение

Решение за промяна срока на процедурата

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Отговор на въпрос 4

Протокол № 1 от работата на комисията

Протокол № 2 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 3 от работата на комисията

Протокол № 4 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Протокол № 5 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставки по заявки на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на представителните обекти, военните клубове, хотелите и почивните домове, управлявани от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”, с идентификационен №: 00515-2016-0005

Договор № ОП-34/24.06.2016 г.

Договор № ОП-39/02.05.2017 г. за 2-ра обособена позиция


00515-2016-0004

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Видин

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Договор № ОП-38/12.07.2016 г.


00515-2016-0003

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника за обекти, управлявани от ИА „Военни клубове и военно- почивно дело”, както следва: Централен военен клуб и Резиденция ”Лозенец”, гр. София

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Протокол № 3 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника за обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” както следва: Централен военен клуб и Резиденция „Лозенец”, гр. София”, с идентификационен №: 00515-2016-0003

Договор ОП-19/19.05.2016 г.


00515-2016-0002

Доставка на природен газ за стопански нужди за Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Детелина", Военно общежитие и Сграда № 38-БК № 1 – гр. Казанлък

Решение

Договор № ОП-3/28.01.2016 г.


00515-2016-0001

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан

Документация

Обявление

Решение

Протокол № 1 от работата на комисията

Писмо за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2 от работата на комисията

Решение за класиране на участниците

Информация датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан” с идентификационен № 00515-2016-0001

Информация датите и основанието за усвояване на гаранции за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан” с идентификационен № 00515-2016-0001

Решение за прекратяванеArticle | by Dr. Radut