Jump to Navigation

Актовете са актуализирани към ДВ, бр. 43 от 31.05.2019 г. За официални се смятат единствено текстовете на нормативните актове, обнародвани в печатното издание на "Държавен вестник".Article | by Dr. Radut