Jump to Navigation

История и актуално състояние

Строителството на Военноморски клуб – гр. Варна започва през 1897 г. Архитект е инженер-майор Тодор Бояджиев, дипломирал се в Торино, Италия. Предприемач е свищовецът Стефан Иванов. Сградата е завършена в края на 1899 г. На 31 декември същата година е открита официално с провеждане на първия офицерски новогодишен бал, с който варненският елит посреща новия ХХ век. Построена е в ренесансов стил и е една от най-забележимите сгради в морския град.

Постепенно баловете стават традиция. Пищна елха, край която свири оркестър, украсява голямата танцувална зала. Елегантни дами и кавалери пристигат с файтони и за първи път показват пред елитното общество блестящите си тоалети, закупени най-често от Париж, Виена, Букурещ.

Военноморският клуб бързо заема своето място в живота на града и се превръща в културно-просветно средище на офицерите от Варненския гарнизон. На първия етаж се помещават канцеларията на Комендантството, столова за офицерите, аптека, сладкарница, магазин. Вторият етаж се състои от библиотека, голям и малък танцувални салони. На третия етаж и тавана се намират хотелските стаи.

След 9 септември 1944 година Клубът е преименуван в Дом на Народната войска с негов пръв началник капитан Димитър Бахнев.

През 1951 година получава името Дом народен флот, поради преобладаващите части от Военноморския флот, и става много популярен. В този период началник е капитан Яко Изидов Яков. От есента на 1980 г. до февруари 1983 година сградата на Военноморския клуб е реконструирана и разширена. Главен проектант е архитект Невена Терзийска, а главен конструктор Христо Христов. Изгражда се нова част към Дома, свързана стилово със старата. Строителството е изпълнено от под. 38540 с командир полк. Андреев. От пролетта на 1992 г. Дом народен флот е преименуван във Военноморски клуб.

Днес Клубът разполага с киносалон, концертна зала, заседателна зала, конферентна зала, лекционни зали, библиотека и хотел.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

През 2016 г е извършена реставрация на фасадата, която включва строително-монтажни работи по фасада, покрив и дограма.

Културно-художествената дейност се реализира чрез 12 творчески формации – вокално студио „Да“, ансамбъл „Фолклорни ритми“, клуб по спортни танци „Одесос денс 1975“, музикално-артистична формация „Палас“, театрална формация „Весел миг“, школа за DJ, МВГ „Корали“, клуб за исторически възстановки „Миноносец Дръзки“, театрална формация „Арлекин“, школа по рисуване и вокална формация „Морски полъх“.

Военният клуб разполага с обособена хотелска част, състояща се от 9 апартамента и 22 стаи с капацитет 52 легла.

Към него функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Намира се на ул. „Владислав Варненчик“ № 2.

Галерия:

 

   

    Article | by Dr. Radut