Jump to Navigation

История и актуално състояние

Сградата на Военен клуб – гр. Велико Търново е разположена в административния център на града, на пл. „Майка България“ № 1.

Идеята за построяване на сграда за офицерско събрание във Велико Търново се заражда през 1910 - 1911 г. Балканската война и последвалите я други войни до 1918 г. осуетяват градежа. Изживяната криза след войните дава възможност за по-широко обществено и частно строителство.

Възродител на идеята за построяване на военен дом е полковник Рашко Атанасов - началник на търновския гарнизон през 1926 - 1927 г. Той предлага да се разиграе голяма парична лотария и средствата от нея да се използват за изграждане на военен дом. Действа пред местните общински власти за предоставяне на земя за строеж.

Основният камък се полага на 24 май 1933 г. в деня на светите апостоли Кирил и Методий. На тържествената церемония присъстват министри, военни части, великотърновското гражданство. Със специален влак пристига цар Борис III. На мястото, където се полага основният камък (местността Марино поле), е построена арка, окичена с цветя и знамена. Тържеството започва с молебен, отслужен от митрополит Филип. При полагането на основния камък цар Борис III произнася прочувствена реч, която завършва с думите: “Нека този бъдещ дом бъде също и още една от съединителните връзки между офицерството и доблестното търновско гражданство за общокултурна дейност. Пожелавам, щото духът на великаните от епохата на Асеневци да пребъде във войнство и гражданство, а светлата памет на падналите за Отечеството герои да бъде винаги и у всички ни чувства на дълг и на все по-възвишена и чиста любов към родината.”

Започва строителството на военния дом по проект на архитектите Русев и Папазов. За една година строежът е завършен. На 18 ноември 1934 г. Велико Търново осъмва с нова сграда, която сполучливо се вписва в архитектурния му облик.

През годините военният клуб се превръща в културно средище, отворило вратите си за военнослужещите и гражданите на Велико Търново.

В днешни дни културно-художествената дейност се реализира чрез 7 творчески формации – фолклорен ансамбъл „Търновче“, детско естрадно студио „Румина“, балетна формация, школа по графичен дизайн и анимация, танцов клуб „Търновград“, школа за певческо и инструментално изкуство „Елита“ и танцов клуб „Фолклорник“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Военният клуб разполага с обособена хотелска част, състояща се от 2 апартамента и 13 стаи с капацитет 34 легла.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Галерия:Article | by Dr. Radut