Jump to Navigation

Архив 2012 г.

Извършване на ремонтни строително-монтажни работи на покрива на хотел “Маяк”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. Документация.

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на хотел “Маяк”, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”: Владко Петков – главен експерт в отдел “Североиточен”, тел. 0892 606 803.

Отговор на въпрос 1

Отговор на въпрос 2

Отговор на въпрос 3

Писмо, относно отваряне на ценови оферти


Извършване на строително ремонтни дейности по дрениране на скат и укрепване на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в село Орешак, община Троян Документация

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди в село Орешак, община Троян: Иван Ластарджиев – главен специалист в отдел “Северозападен”, тел. 0892 606 909.

Писмо, отнасящо се до отваряне на ценови оферти.


Извършване на ремонтни работи във ВПД Сарафово Документация

Лице, отговорно за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на ВПД Сарафово: Красимир Колев – главен специалист в отдел “Югоизточен”, тел. 0892 606 859.

Писмо до участниците в процедурата

Писмо до участниците в процедурата 19.12.2012 г.

Писмо, отнасящо се до отваряне на ценови оферти


Решение за прекратяване на I-ва обособена позиция на обществена поръчка с предмет "Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции"

Решение за промяна на процедура с предмет "Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции" Документация

Въпрос 1

СПИСЪК на лицата за определяне на дата за посещение и подписване на протокол за извършен оглед на обектите, включени в обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”

Въпрос 2

Отговор на поставен въпрос във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, по обособени позиции””, открита с Решение № 5712/05.10.2012 г., изменено с Решение за промяна № 6014/18.10.2012 г.

Въпрос 3

Въпрос 4

Въпрос 5

Писмо, отнасящо се до отваряне на ценови оферти


Решение за промяна на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции”:

I.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югозападен”;

II.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югозападен”;

III.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Централен”;

IV.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Централен”;

V.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югоизточен”;

VI.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югоизточен”;

VII.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Североизточен”;

VIII.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Североизточен”;

IX.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Северозападен”;

X.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Северозападен”. Документация

Въпрос 1

Писмо до участниците в процедурата

 

Писмо, относно отваряне на ценови оферти

Решение за промяна на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции:

I.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югозападен”;

II.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югозападен”;

III.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Централен”;

IV.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Централен”;

V.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Югоизточен”;

VI.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Югоизточен”;

VII.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Североизточен”;

VIII.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Североизточен”;

IX.обособена позиция: Доставка на хранителни продукти за отдел “Северозападен”;

X.обособена позиция: Доставка на напитки за отдел “Северозападен”.


Решение за прекратяване на процедура на договаряне без обявление с предмет: доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА "ВКВПД" по обособени позиции Решение за откриване


Обществена поръчка на тема "“Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело". Документация

Писмо до участниците в процедурата


Борсова сделка за "Закупуване на 2,4 тона +/- 10% Газ пропан - бутан марка Б за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Решение


Доставка на радио и телевизионни програми за обекти на ИА ”Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции Документация


Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата Военен телевизионен канал /ВТК/ чрез сателит и Интернет Документация


Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции. Документация


Уведомително писмо за отваряне на цени, касаещо открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “Доставка на радио и телевизионни програми за обектите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело” по обособени позиции”.


Доставка на радио и телевизионни програми за обектите на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”, по обособени позиции. Документация


Закупуване и доставка на 394 броя пожарогасители и абонаментно поддържане на същите, както и проверка, презареждане и заверяване на наличните 904 броя пожарогасители, намиращи се в обектите на ИА “ВКВПД”, съгласно изискванията на Наредба № Із- 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Документация


“Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции” :

I обособена позиция: Отдел “Югозападен”;

ІI обособена позиция: Отдел “Централен” ;

IІІ обособена позиция: Отдел “Югоизточен”;

IV обособена позиция: Отдел “Североизточен”;

V обособена позиция: Отдел “Северозападен”.Документация


“Приготвяне и доставка на храна за ежедневно хранене на деца на възраст от десет месеца до седем години в ЦДГ и ОДЗ, управлявани от ИА “ВКВПД”, по обособени позиции”, както следва:

I обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Средец” с капацитет 48 деца;

ІI обособена позиция: гр. София, ОДЗ “Младост” с капацитет 70 деца, от които 16 в яслена група;

IІІ обособена позиция: гр. София, ЦДГ “Слава” с капацитет 48 деца;

IV обособена позиция: гр. Стара Загора, ОДЗ “Калина”, с капацитет 92 деца;

V обособена позиция: гр. Пловдив, ЦДГ “Кокиче” с капацитет 24 деца;

VI обособена позиция: гр. Карлово, ЦДГ “Светлина” с капацитет 46 деца;

VII обособена позиция: гр. Казанлък, ЦДГ “Детелина” с капацитет 75 деца. Документация


Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти, необходими за работата и поддръжката на обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции. Решение.


Предоставяне на електронни съобщителни услуги за ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” и структурите по страната при запазване на съществуващ номерационен план Документация


„Доставка на вестник „Българска армия” за централната администрация на Министерство на отбраната, структурите пряко подчинени на Министъра на отбраната и видовете въоръжени сили на Българската армия, за периода 01.01.2012 г.– 31.12.2012 г.” Документация


“Обслужване на социални кухни към Министерството на отбраната” за гр. Лом Документация


„Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти, необходими за работата и поддръжката на обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции”:

I.обособена позиция: Централно управление (ЦУ), адрес: гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7;
II.обособена позиция: Отдел “Югозападен”, адрес:гр. София, ул.”Шейново” № 23;
III.обособена позиция: Отдел “Централен”, адрес: гр. Пловдив, бул. “Източен” № 10;
IV.обособена позиция: Отдел “Югоизточен”, адрес: гр. Бургас, бул. “Христо Ботев” № 48;
V.обособена позиция: Отдел “Североизточен”, адрес: гр. Варна, к.к. “Св. Константин и Елена”, хотел “Адмирал”;
VI.обособена позиция: Отдел “Северозападен”, адрес: гр. Плевен, ул. “Дойран” № 77 ДокументацияArticle | by Dr. Radut