Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб е построен през 1890 г. като културен дом и библиотека за офицерите от Русенския гарнизон. Той е първият гарнизонен военен клуб в България.

Сведения за съществуването на Русенското офицерско събрание намираме още през 1879 - 1883 година, като в първите години в него членуват изключително руски офицери. Според заповедите на началника на гарнизона тогава в Русчук, подполковник Удовский, всички действия на офицерите, отнасящи се до свободното им време, поведението им в града, празници, паради, набавянето на книги и вестници и др. се решават от Съвета на старейшините на офицерското събрание. На него присъстват всички началници на частите, бригадният лекар, щаб-офицерите, комендантът и началникът на войската. През 1889 г. е публикуван първият нормативно-правен документ на военните събрания - Устав на офицерските събрания, представен за одобрение от военния министър на княза с доклад № 342/ 31. X. 1889 г.

Сградата е построена от Офицерското събрание в гарнизона. Подкрепата на Русенската община се състои в предоставяне на 14 дка терен - бившата турска крепост (преди това римски кастел) и отчуждени имоти. На 24 юни 1890 г. княз Фердинанд полага основния камък и дарява 20 хил. лева за строителството. С банкови заеми и лични средства на офицерите домът е построен и, както четем в протокол на Старейшинския съвет на Офицерското събрание №16/27.10.1894 г., „Назначи се денъ за откривание на клуба съ балъ, който да се даде на 7 ноемврий н. год.“ (денят на победата при Сливница в Сръбско-българската война). Така заживява първата сграда на военен клуб в България, наречен „Фердинанд 1-ви“.

Входът на първоначалната сграда е бил от север, гледайки към Дунава, но през годините се налага реконструкция. Главният вход се премества от юг, строи се хотелска част, театрална сцена. До 1910 г. военният клуб, с началник генерал-майор Христо Драндаревски, е център на културния живот и социалните контакти в града. През 1931 г. е издаден Указ № 21 от 30.11.1931 г. на цар Борис III, с който се разрешава на министъра на войната да внесе за одобрение в Народното събрание „Проекто-закон за признаване Офицерските събрания за юридически лица“. След 1944 година Клубът става Дом на народната армия, построява се летен театър (1961 г.). В него функционират много художествени и спортни състави, предназначени не само за офицерите, но и за гражданите. Библиотеката към клуба развива широка просветна дейност.

Днес Клубът успешно реализира своята културна и социална функция, като работи активно с военно-патриотичните съюзи, военните формирования, партньорски организации. Специално внимание се отделя на децата, като всяко лято се организират летни занимания за деца с военно-патриотична насоченост.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 4 творчески формации – музикална школа „Вяра, Надежда, Любов“, клуб „Родолюбие“, ВИС „Инсейн“ и театър-школа „Артистисимо“.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

Намира се на ул. „Одрин“ № 4.Article | by Dr. Radut