Jump to Navigation

Контакти

Адрес:

гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" 7

 

Приемно време на Изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за граждани и представители на организации:

Всяка сряда от 13:00 до 15:00 часа. Телефон за записване - 02/ 9221700

 

График за осъществяване на прием на граждани от директорите на дирекции, както следва:

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - ВСЯКА ПЪРВА И ТРЕТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА, ВТОРНИК - 14.00-16.00 ч., тел.: /02/ 9221797

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ” - ВСЯКА ПЪРВА И ТРЕТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА, ВТОРНИК - 14.00-16.00 ч., тел.: /02/ 9221720

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА ВОЕННО-ПОЧИВНОТО ДЕЛО” - ВСЯКА ПЪРВА И ТРЕТА СЕДМИЦА ОТ МЕСЕЦА, ВТОРНИК - 14.00-16.00 ч., тел.: /02/ 9221710

 

Почивки в страната:

Тел: 02/ 92 21705 / 21757 / 21759, военни номера– 21705, 21757, 21759, факс: 02/ 952 2174

e-mail: infoactive@militaryclubs.bg

 

Почивки в чужбина:

Тел: 02/ 92 21765, военен номер – 21765; факс: 02/ 953 3374
e-mail: interactive@militaryclubs.bg

 

Деловодство:

Тел: 02/ 92 21713, военен номер – 21713; факс: 02/ 981 0731

 

Център за административно обслужване на граждани

Работно време: 09:00 - 17:30 часа

Тел/факс: 02/ 9533 374

 

Отдел "Обществени поръчки и контрол"

Тел: 02/ 92 21704, военен номер - 21704

 

Жалби и сигнали

Тел: 02/ 953 33 74, военен номер – 21777; факс: 02/ 981 0731

e-mail: info@militaryclubs.bgArticle | by Dr. Radut