Jump to Navigation

Контакти

Адрес:

гр. София 1000, бул. "Цар Освободител" 7

 

Приемно време на Изпълнителния директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" за граждани и представители на организации: Всяка сряда от 13:00 до 15:00 часа. Тел: 02/ 9221700

 

 

Почивки в страната - за РЕЗЕРВАЦИИ

Тел: 02/ 92 21705 / 21757 / 21759, военни номера– 21705, 21757, 21759, факс: 02/ 952 2174

e-mail: infoactive@militaryclubs.bg

 

Почивки в чужбина - за РЕЗЕРВАЦИИ

Тел: 02/ 92 21765, военен номер – 21765; факс: 02/ 92 21576
e-mail: interactive@militaryclubs.bg, militaryclubsbg@gmail.com

 

Деловодство:

Тел: 02/ 92 21713, военен номер – 21713; факс: 02/ 981 0731

 

Център за административно обслужване на граждани

Работно време: 09:00 - 17:30 часа

Тел/факс: 02/ 9533 374

 

Отдел "Обществени поръчки"

Тел: 02/ 92 21704, военен номер - 21704

 

Жалби и сигнали

Тел/факс: 02/ 953 33 74, военен номер – 21777

e-mail: info@militaryclubs.bgArticle | by Dr. Radut