Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военен клуб – гр. Бургас е създаден през 1948 г. на мястото на днешния хотел “България”. Макар и с оскъдна материална база, много офицери, старшини и техните семейства намират в Клуба място за своите разговори, обмен на информация и развлечения.

През 1950 г. се поставя началото на активната му дейност. В художествената самодейност се включват активно военнослужещи от Гарнизона и членове на техните семейства. Първата театрална трупа започва своите изяви през октомври 1950 г. под ръководството на актьора Цено Кандов. Създава се и смесен хор с диригент м-р Стефанов. В състава му влизат 60 хориста. През следващата 1951 г. сформираният литературен кръжок обединява 11 таланта, докоснали се до философията на прозата и обаянието на поезията. По същото време войската обръща внимание и на спорта, създадени са футболен, волейболен и баскетболен отбори, открива се и шахматен клуб.

Новата сграда на Клуба е проектирана през 1967 - 1968 г. Архитектурно-техническия проект се осъществява от арх. Дунка Герганова. Сградата е открита през м. октомври 1976 г. с тържествена церемония от министъра на отбраната.

Намира се в централна градска част, на ул. “Христо Ботев” № 48.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 7 творчески формации – школа по таекуондо „Форс – 2004“, фолклорен танцов ансамбъл „Лазур“, вокално студио „Точно време“, театрално студио „Талантино“, спортен клуб по карате „Бургас дожо“, клуб по изобразително изкуство и вокална група „Маяк“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Военният клуб разполага с обособена хотелска част, състояща се от 2 апартамента и 30 стаи с капацитет 64 легла.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.Article | by Dr. Radut