Jump to Navigation

Информация за дейността

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНА АРМЕЙСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА ПРИ ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД СОФИЯ

Учебната 2022/2023 г. в Централната армейска музикална школа, находяща се в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 9, ще започне на 01 октомври 2022 г.

В школата ще се изучават пиано, цигулка и виола, класическа китара, ударни инструменти, поп и джаз пеене и солфеж. Продължава обучението и в Детската вокална група.

Заниманията по всеки музикален инструмент, ще продължат да са индивидуални и ще се провеждат по два пъти в седмицата в удобно за децата време. Часовете по солфеж и заниманията в Детската вокална група ще се провеждат в събота.

Продължава традицията в края на всеки учебен срок учениците да изнасят концерти в залите на Централния военен клуб, а в края на учебната година най-добрите от тях ще се представят в заключителен Годишен концерт. При всички изяви задължително ще се спазват актуалните за периода противоепидемични изисквания за присъствие в закрити помещения.

Школата ще продължи и специалната подготовка на ученици за прием в Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

Високо квалифицираните преподаватели с висше музикално образование и дългогодишен опит в работата с деца ще продължат да обучават учениците в Централната армейска музикална школа.

Ваканциите са по програмата на Министерството на образованието и науката за средните училища.

Във връзка с пандемията от Ковид - 19 има възможност за провеждане на онлайн часове по някои от музикалните дисциплини.

Заниманията са индивидуални и се провеждат при спазване на необходимите противоепидемични изисквания за дезинфекция и спазване на установената дистанция.

През новата учебна 2022/2023 година Централната армейска музикална школа набира деца за Детската вокална група на възраст от 5 до 12 години.

Таксите за обучение в Централната армейска музикална школа при Централен военен клуб – гр. София за учебната 2022/2023 година са определени, както следва:

- 150.00 лв. на месец по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за 8 /осем/ учебни часа;

- 100.00 лв. на месец по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за 4 /четири/ учебни часа;

- 80.00 лв. на месец за изучаване на солфеж;

- 60.00 лв. на месец за обучение в Детска вокална група;

Военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, както и членовете на военно-патриотичните съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност заплащат 35% от стойността на таксите за външни лица, както следва:

- 52.50 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 8/осем/ учебни часа и солфеж;

- 35.00 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 4/четири/ учебни часа и солфеж;

- 28.00 лв. на месец за изучаване само на солфеж за проведени 8/осем/ учебни часа;

- 21.00 лв. на месец за вокална група;

Таксите са с включен ДДС.

 

Информация, прослушване на кандидатстващите и записване на новоприетите ученици се извършва в Централната армейска музикална школа към Централния военен клуб в гр. София, бул. „Цар Освободител” № 9.

Програми, по които се провеждат заниманията по различните музикални инструменти и солфежArticle | by Dr. Radut