Jump to Navigation

Информация за дейността

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВАТА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА НА ЦЕНТРАЛНА АРМЕЙСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА ПРИ ЦЕНТРАЛЕН ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД СОФИЯ

Централната армейска музикална школа се намира на булевард „Цар Освободител“ № 9.

В школата се изучават пиано, цигулка и виола, класическа китара, ударни инструменти, поп и джаз пеене и солфеж. От 2014 г. има Детска вокална група.

Заниманията по музикален инструмент са индивидуални и се провеждат два пъти в седмицата, в удобно за децата време. Часовете по солфеж и заниманията във вокалната група се провеждат в събота.

В края на всеки учебен срок учениците изнасят концерти в залите на Централния военен клуб, а в края на учебната година най-добрите от тях се представят в заключителен Годишен концерт. При всички изяви задължително се спазват необходимите противоепидемични изисквания за присъствие в закрити пространства.

Школата подготвя ученици за прием в Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

Високо квалифицирани преподаватели, с висше музикално образование и дългогодишен опит в работата с деца, обучават учениците в Централната армейска музикална школа.

Учебната 2021/2022 година в школата започва на 01 октомври 2021 г. Ваканциите са по програмата на Министерството на образованието за средно образователните училища.

Във връзка с пандемията от Ковид – 19 има възможност за провеждане на онлайн часове по някои от музикалните дисциплини.

80% от преподавателите в ЦАМШ са със завършени имунизации против Корона вирус, а останалите 20% са преболедували.

Заниманията са индивидуални и се провеждат при спазване на необходимите противоепидемични изисквания: дезинфекция и дистанция.

През новата учебна 2021/2022 година Централната армейска музикална школа набира деца за Детската вокална група на възраст от 5 години до 12 години.

Таксите за обучение в Централната армейска музикална школа при Централен военен клуб – гр. София за учебната 2021/2022 година са определени, както следва:

- 120.00 лв. на месец по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за 8 /осем/ учебни часа;

- 70.00 лв. на месец по музикален инструмент, поп и джаз пеене и солфеж за 4 /четири/ учебни часа;

- 60.00 лв. на месец за изучаване на солфеж;

- 50.00 лв. на месец за обучение в Детска вокална група;

Военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и членовете на техните семейства, както и членовете на военно-патриотичните съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност заплащат 35% от стойността на таксите за външни лица, както следва:

- 42.00 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 8/осем/ учебни часа и солфеж;

- 25.00 лв. на месец по музикален инструмент и поп и джаз пеене за проведени 4/четири/ учебни часа и солфеж;

- 21.00 лв. на месец за изучаване само на солфеж за проведени 8/осем/ учебни часа;

- 18.00 лв. на месец за вокална група;

Таксите са с включен ДДС.

 

Информация, прослушване и записване на нови ученици на адрес: бул. „Цар Освободител” № 9 от 09:00 до 17:30 часа.

Програми, по които се провеждат заниманията по различните музикални инструменти и солфежArticle | by Dr. Radut