Jump to Navigation

Архив 2012 год.

Публична покана за  доставка на кухненска посуда за нуждите на хотел "Олимп", к.к. Боровец. Документация.


Публична покана за  доставка на компютърна техника за “Център за изследване, изграждане и развитие на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия". Документация.


Публична покана за "Доставка на вестник „Българска армия” за централната администрация на Министерство на отбраната, структурите пряко подчинени на министъра на отбраната и видовете въоръжени сили на Българската армия за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г." Документация.


Публична покана за предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции. Документация.


Публична покана за избор на изпълнител за събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно -почивно дело”, по обособени позиции, както следва:

I-ва обособена позиция: Резиденция “Лозенец”, Централен военен клуб, ЦДГ “Средец”, ОДЗ “Младост”, ЦДГ “Слава”, Хотел “Олимп” КК Боровец, ВПД “Боровец” КК Боровец;

II-ра обособена позиция: Хотел “Гоце Делчев”, Хотел ВК – Благоевград;

III-та обособена позиция: Хотел ВК – Бургас;

IV – та обособена позиция: Хотел ВК – Созопол; Хотел ВК – Царево Документация


Публична покана за доставка на радио и телевизионни програми за ВПК „Рибарица” , с. Рибарица. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка на специализирани софтуерни продукти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно – почивно дело” Документация


Публична покана за извършване на ремонтни работи в Централен военен клуб - София. Документация


Публична покана за доставка на тонери за копирни и печатащи устройства за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции:

1-ва обособена позиция: Оригинални тонер касети - прогнозна стойност: 33 097,40 лв без ДДС;

2-ра обособена позиция: Съвместими тонер касети - прогнозна стойност - 8 121,50 лв без ДДС.Документация


Публична покана за доставка на радио и телевизионни програми за ВПК „Рибарица”. Документация


Публична покана за инженеринг /проектиране и изпълнение/ на ремонтни дейности за разширяване на съществуващ открит паркинг в района на Централен военен клуб, УПИ I, кв. 495, м. Центъра, СО район "Средец", гр. София.Документация


Публична покана за доставка и изграждане на пожароизвестителна система (ПИС) във ВПК “Рибарица”- с. Рибарица, община Тетевен Документация


Публична покана за изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец” Документация


Публична покана относно закупуване на хотелско и ресторантско обзавеждане и оборудване за хотел „Флагман”, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" в Отдел „Североизточен”. Документация


Публична покана за доставка на компютърна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело".Документация


Публична покана  за инженеринг /проектиране и изпълнение/ на ремонтни дейности за разширяване на съществуващ открит паркинг в района на Централен военен клуб, гр. София.Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка на кухненска и хладилна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно - почивно дело" за отдел "Северозападен", прогнозна стойност 7800 лв. без ДДС.Документация


Публична покана относно доставка на специализирана техника за съхранение на хранителни продукти за хотел „Флагман”, к. к. "Св. Константин и Елена" в Отдел „Североизточен”. Документация


Публична покана за избор на изпълнител за извършване на цялостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води във ВПК "Рибарица" - с.Рибарица, община Тетевен, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Документация


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно обслужване и ремонт/вкл. резервни части/ на асансьорни уредби в обектите на ИА“ВКВПД” по обособени позиции:

I-ва обособена позиция: Асансьорни уредби в отдел "Югоизточен", гр.Сливен -1500 лв. без ДДС;

ІI-ра обособена позиция: Асансьорни уредби в отдел "Централен", гр. Карлово - 1000 лв. без ДДС.

Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за всички, за една или повече обособени позиции. Документация


Публична покана за доставка на телевизори и стенни стойки за телевизори за ВПК "Рибарица"Документация


Публична покана за доставка на хотелско и ресторантьорско обзавеждане и оборудване във ВПК "Рибарица", с. Рибарица. Документация


Публична покана за доставка на компютърна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело". Документация


Публична покана за извършване на строително ремонтни дейности във ВПК “Рибарица”, с. Рибарица, Община Тетевен. Документация


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно обслужване и ремонт/вкл. резервни части/ на асансьорни уредби в обектите на ИА“ВКВПД” по обособени позиции:

I-ва обособена позиция: Асансьорни уредби в отдел "Югоизточен", гр.Сливен -1500 лв. безДДС;

ІI-ра обособена позиция: Асансьорни уредби в отдел "Централен", гр. Карлово - 1000 лв. без ДДС. Документация


Публична покана за избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за отдел “Северозападен” - с прогнозна стойност 2 000 (две хиляди) лв. без ДДС. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка на кухненска и хладилна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции,както следва:

1-ва обособена позиция:отдел "Централен", прогнозна стойност 7500 лв.без ДДС;

2-ра обособена позиция: отдел "Северозападен", прогнозна стойност 7800 лв. без ДДС Документация


Публична покана за цлостна рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадни води във ВПД "Рибарица". Документация.


Публична покана за избор на изпълнител за абонаментно сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” за отдел “Северозападен” - с прогнозна стойност 2 000 (две хиляди) лв. без ДДС. Документация


Публична покана за предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на ВТК по сателит. Документация


Публична покана за избор на изпълнител за осъществяване на водноспасителна дейност в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", по обособени позиции:

І – ва обособена позиция – Отдел “Северозападен”, закрит плувен басейн във ВПК „РИБАРИЦА” с период на експлоатация: 01.04. – 30.09. Към настоящия момент обектът не развива дейност, предстои откриване, като договора с избрания изпълнител влиза в сила от пускане на обекта в експлоатация. Стойност на услугата- до 2 500 лв. без ДДС;

ІІ – ра обособена позиция – Отдел „Североизточен”, открит плувен басейн и лечебен басейн /малък/ в хотел „Флагман”, к.к. „Св. Константин и Елена”, гр. Варна с период на експлоатация: 01.06. – 30.09. Стойност на услугата- до 6 250 лв. без ДДС;

ІІІ – та обособена позиция – Отдел “Югоизточен”, открити плувни /3 бр./ и детски басейни /2 бр./ във ВПД “Несебър”, ВПД “Созопол” и ВПД “Сарафово”, както и плажна ивица от 100 м към ВПД “Сарафово” с период на експлоатация: ВПД “Несебър” – от 01.06. до 20.09.; ВПД “Сарафово” – от 01.06. до 10.09.;ВПД “Созопол” - от 01.06. до 20.09. Стойност на услугата- до 24 500 лв. без ДДС. Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за всички, за една или повече обособени позиции. Документация


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно обслужване и ремонт/вкл. резервни части на асансьорни уредби в обектите на ИА “ВКВПД”. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка на кухненска и хладилна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно -почивно дело" по обособени позиции. Документация


Публична покана за осъществяване на автобусни превози на работници и служители в отдел “Североизточен” към ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация


Публична покана за избор на изпълнител за осъществяване на водноспасителна дейност в обектите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", по обособени позиции:

І – ва обособена позиция – Отдел “Северозападен”, закрит плувен басейн във ВПК „РИБАРИЦА” с период на експлоатация: 01.04. – 30.09. Към настоящия момент обектът не развива дейност, предстои откриване, като договора с избрания изпълнител влиза в сила от пускане на обекта в експлоатация. Стойност на услугата- до 2 500 лв. без ДДС;

ІІ – ра обособена позиция – Отдел „Североизточен”, открит плувен басейн и лечебен басейн /малък/ в хотел „Флагман”, к.к. „Св. Константин и Елена”, гр. Варна с период на експлоатация: 01.06. – 30.09. Стойност на услугата- до 6 250 лв. без ДДС;

ІІІ – та обособена позиция – Отдел “Югоизточен”, открити плувни /3 бр./ и детски басейни /2 бр./ във ВПД “Несебър”, ВПД “Созопол” и ВПД “Сарафово”, както и плажна ивица от 100 м към ВПД “Сарафово” с период на експлоатация: ВПД “Несебър” – от 01.06. до 20.09.; ВПД “Сарафово” – от 01.06. до 10.09.; ВПД “Созопол” - от 01.06. до 20.09. Стойност на услугата- до 24 500 лв. без ДДС. Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за всички, за една или повече обособени позиции. Документация.


Публична покана за избор на изпълнител за извършване на ремонт и възстановяване на съществуваща пречиствателна станция на ВПД "Рибарица", управлявана от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Документация.


Публична покана за избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности за въвеждане в експлоатация на 11 броя помещения, находящи се в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" No 34А".

Срок за изпълнение - до 28.05.2012 г. Документация.


Публична покана за абонаментна поддръжка на кухненска и хладилна техника за нуждите на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" по обособени позиции, както следва:

1-ва обособена позиция:отдел "Югозападен", прогнозна стойност 7000 лв. без ДДС

2-ра обособена позиция:отдел "Централен", прогнозна стойност 7500 лв.без ДДС

3-та обособена позиция: отдел "Югоизточен", прогнозна стойност 17500 лв. без ДДС

4-та обособена позиция: отдел "Североизточен", прогнозна стойност 17500 лв. без ДДС

5-та обособена позиция: отдел "Северозападен", прогнозна стойност 7800 лв. без ДДС Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за всички, за една или повече обособени позиции. Документация.


Публична покана за абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело”. Документация.


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” Документация.


Публична покана за избор на изпълнител за сключване на Застраховка „Отговорност на туроператора” на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно сервизно обслужване и ремонти (при необходимост) на автомобилна, градинска, специализирана (снегорини) и друга техника, включително агрегати (генератори) на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции. Документация.


Публична покана за избор на изпълнители за абонаментно обслужване и ремонт/вкл. резервни части на асансьорни уредби в обектите на ИА “ВКВПД” по обособени позиции. Документация.


Публична покана за закупуване и доставка на 394 броя пожарогасители и абонаментно поддържане на същите, както и проверка, презареждане и заверяване на наличните 904 броя пожарогасители, намиращи се в обектите на ИА “ВКВПД”, съгласно изискванията на Наредба № Із- 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Документация


Публична покана за абонаментна поддръжка и осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни в обектите, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело. Документация


Публична покана за доставка на 59 броя LCD телевизори. Документация


Публична покана за Застраховка „Каско на МПС” – всички рискове, с плащане на застрахователната премия на вноски, след представяне на сметка от застрахователя. Бланката за ценово предложение може да я разгледате тук.
Article | by Dr. Radut