Jump to Navigation

Архив 2017 г.

09.08.2017 г.

00515-2017-0023

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


20.07.2017 г.

00515-2017-0022

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: ПС „Картела“.


04.07.2017 г.

00515-2017-0021

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб - Свищов


04.07.2017 г.

00515-2017-0020

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб – Велико Търново


30.06.2017 г.

00515-2017-0018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Казанлък с хотелска част , гр . Казанлък , ул . „ Розова долина ” No 8”


30.06.2017 г.

00515-2017-0017

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Гоце Делчев .


30.06.2017 г.

00515-2017-0016

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК – Карлово с хотелска част , гр . Карлово , площад „20- ти юли ” No 12”.


30.06.2017 г.

00515-2017-0015

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва : ВК - Благоевград .


30.06.2017 г.

00515-2017-0014

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Стара Загора с хотелска част , гр . Стара Загора , ул . „ Августа Траяна ” No 23”


27.06.2017 г.

00515-2017-0012

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“.


16.06.2017 г.

00515-2017-0011

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: ВМК – Варна с хотелска част, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2; х-л „Флагман, х-л „Адмирал”, х-л „Фрегата”, х-л „Маяк”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“


07.06.2017 г.

00515-2017-0010

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Ямбол


31.05.2017 г.

00515-2017-0009

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


29.05.2017 г.

00515-2017-0008

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, военно-почивните домове и отдели на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система “Рецепция”, Ресторантска компютърна система “B.A.R.B.Q”, “Складов организатор”, Модул за отдалечен достъп чрез Интернет и “Система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Изпълнителната агенция”


25.04.2017 г.

00515-2017-0007

Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – с.Орешак, община Троян


06.04.2017 г.

00515-2017-0006

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции


04.04.2017 г.

00515-2017-0005

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


31.03.2017 г.

00515-2017-0004

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за хотел “Шипка”, гр. София.


17.03.2017 г.

00515-2017-0003

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


22.02.2017 г.

00515-2017-0002

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.Article | by Dr. Radut