Jump to Navigation

Архив 2017 г.

22.12.2017 г.

00515-2017-0039

Доставка на матраци за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”


22.12.2017 г.

00515-2017-0038

Обслужване на социална кухня гр. Велико Търново


21.11.2017 г.

00515-2017-0037

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oблужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Благоевград“.


21.11.2017 г.

00515-2017-0036

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Oблужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Кюстендил“.


14.11.2017 г.

00515-2017-0035

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поддръжка на специализирани софтуерени продукти “АСТРА - СКЛАД” (заедно с модулите към него “Астра – Фактуриране” и “Астра – каса”) и “АСТРА - ХОНОРАРИ” използвани от дирекция “Финанси”, при ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


31.10.2017 г.

00515-2017-0034

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


16.10.2017 г.

00515-2017-0033

Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, за нуждите на Военeн клуб - Пловдив, ул. "Иван Вазов" № 2


11.10.2017 г.

00515-2017-0032

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната в гр. Айтос


09.10.2017 г.

00515-2017-0031

Доставка на завеси, пердета и щори за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


05.10.2017 г.

00515-2017-0030

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на специализиран софтуерен продукт Zwin” използван от дирекция „Финанси“, при ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“


20.09.2017 г.

00515-2017-0029

Доставка на легла и артикули за легла за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции


20.09.2017 г.

00515-2017-0028

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Ямбол


08.09.2017 г.

00515-2017-0027

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатичната техника в обектите, управлявани от ИА „ Военни клубове и военно - почивно дело ” по обособени позиции


22.08.2017 г.

00515-2017-0026

Осигуряване на охрана чрез СОТ и пожарна безопастност чрез ПИС на обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”


17.08.2017 г.

00515-2017-0025

Процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на топлинна енергия за небитови нужди за Военно общежитие № 1, находящо се в гр. Пловдив, ул. "ген. Радко Димитриев" № 49


09.08.2017 г.

00515-2017-0024

Обслужване на социални кухни към Министерство на отбраната по обособени позиции


09.08.2017 г.

00515-2017-0023

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


20.07.2017 г.

00515-2017-0022

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: ПС „Картела“.


04.07.2017 г.

00515-2017-0021

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб - Свищов


04.07.2017 г.

00515-2017-0020

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: Военен клуб – Велико Търново


04.07.2017 г.

00515-2017-0019

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


30.06.2017 г.

00515-2017-0018

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Казанлък с хотелска част , гр . Казанлък , ул . „ Розова долина ” No 8”


30.06.2017 г.

00515-2017-0017

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Гоце Делчев .


30.06.2017 г.

00515-2017-0016

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК – Карлово с хотелска част , гр . Карлово , площад „20- ти юли ” No 12”.


30.06.2017 г.

00515-2017-0015

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва : ВК - Благоевград .


30.06.2017 г.

00515-2017-0014

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Стара Загора с хотелска част , гр . Стара Загора , ул . „ Августа Траяна ” No 23”


29.06.2017 г.

00515-2017-0013

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната по обособени позиции


27.06.2017 г.

00515-2017-0012

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“.


16.06.2017 г.

00515-2017-0011

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: ВМК – Варна с хотелска част, гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 2; х-л „Флагман, х-л „Адмирал”, х-л „Фрегата”, х-л „Маяк”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“


07.06.2017 г.

00515-2017-0010

Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Ямбол


31.05.2017 г.

00515-2017-0009

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за осигуряване на закуска за гостите на хотел “Шипка”, гр. София


29.05.2017 г.

00515-2017-0008

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на абонаментна софтуерна денонощна поддръжка на внедрените и работещи в хотелите, военно-почивните домове и отдели на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” софтуерни продукти: Хотелска компютърна система “Рецепция”, Ресторантска компютърна система “B.A.R.B.Q”, “Складов организатор”, Модул за отдалечен достъп чрез Интернет и “Система за централно резервиране и издаване на карти от Централно управление на Изпълнителната агенция”


25.04.2017 г.

00515-2017-0007

Приготвяне и доставяне на готова храна за ежедневно хранене на възрастни хора в Дом за пенсионирани военнослужещи, ветерани и военноинвалиди – с.Орешак, община Троян


06.04.2017 г.

00515-2017-0006

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции


04.04.2017 г.

00515-2017-0005

Абонаментна поддръжка, осигуряване на препарати за дезинфекция на плувните басейни, доставка на резервни части и ремонт при необходимост, в обектите управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции.


31.03.2017 г.

00515-2017-0004

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за хотел “Шипка”, гр. София.


17.03.2017 г.

00515-2017-0003

Доставка на строителни, ВиК, електро и дърводелски материали и инструменти за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции


22.02.2017 г.

00515-2017-0002

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеяла, покривки, килими и др. в обектите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции.


03.02.2017 г.

00515-2017-0001

Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позицииArticle | by Dr. Radut