Jump to Navigation

Информация за дейността

ДОМ ЗА ПЕНСИОНИРАНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, ВЕТЕРАНИ И ВОЕННОИНВАЛИДИ

с. ОРЕШАК, община ТРОЯН

 

 

ГРИЖА С ЛЮБОВ И УВАЖЕНИЕ

 

Домът е специализирана институция за настаняване и предоставяне на социални услуги извън обичайната домашна среда на следните категории лица:

1. Пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

2. Ветерани от войните;

3. Военноинвалиди;

4. Военнопострадали;

5. пенсионирани цивилни служители с най-малко 10 години трудов и/или служебен стаж през последните 20 години в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната или Българската армия и са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване;

6. придружаващи лицата по т. 1 -5 съпрузи/съпруги;

7. родители на военнослужещи и цивилни служители, когато последните не могат да се грижат за тях и да пребивават заедно в едно домакинство;

8. други лица /външни за системата/.

Настаняването е дългосрочно /за повече от три месеца/ и за краткосрочен отдих /до 15 дни/.

Материалната база се състои от пет модерни самостоятелни вили. Всяка от тях разполага с по десет уютни самостоятелни стаи с по две легла и санитарен възел, TV, хладилник. Всяка вила разполага с всекидневна, столова, библиотека, перално помещение със сушилня за лични нужди.

Домът е в непосредствена близост до ТРОЯНСКИЯ МАНАСТИР. Мястото е характерно със своето спокойствие, чист въздух и контакт с природата.

Грижата за настанените лица е поверена на екип от професионалисти.

Лице за контакт: гл. специалист Пламен Вачев, GSM: 0892 606 909, гл. експерт Ружа Савова, тел. 0892 606 799

Галерия:

   

  

    

   

 

 Article | by Dr. Radut