Jump to Navigation

Антикорупционни мерки

Сигнали срещу корупционни действия се подават по следните начини:

1. На телефони:

■Служба „Военна полиция” - (02) 92 21 199 (денонощен)

■Инспекторат на Министерството на отбраната - (02) 92 20 802 и факс (02) 954 33 63 (в работно време) и е-mail: inspectorat_nocorruption@mod.bg

■Сигнали за нередности и нарушения сред служителите на служба „Военна полиция” може да се подават на: телефон (02) 92 21 164 (в работно време); факс (02) 92 21 431 и e-mail: sector_vsok@armf.bg

 

Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет

За внасяне на сигнал или предложение в Национален съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет, моля натиснете тукArticle | by Dr. Radut