Jump to Navigation

Представяне

Представяне

ДДГ „Кокиче” е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 - годишна възраст до постъпване в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.

 

Условия

Детското заведение разполага с голяма занималня за децата и отделно просторно спално помещение. Вътрешната аранжировка, обзавеждане и цялостна атмосфера дава усещането за позитивност и уют. На разположение за децата функционира голям физкултурен салон. Има изградени мини футболно, баскетболно и волейболно игрище . В двора на заведението има и две обособени пространства с катерушки, пясъчници и др. Материалната база осигурява безопасно и позитивно отглеждане на децата, съобразено с тяхната възраст, нужди и потребности.

 

Допълнителни образователни дейности

Танци

Английски език

Рисуване и моделиране

 

Групи

ДДГ „Кокиче” е с капацитет 25 места в една група с деца на възраст от 3 до 7 години.

 

Контакти

Гр. Пловдив; ул.”Радко Димитриев” № 49

Директор: Павлина Стефанова

Телефон: 032 642324

 

Галерия:

     

   

    

   

 Article | by Dr. Radut