Jump to Navigation

История и актуално състояние

Построяването на Военен клуб – гр. Ямбол е непосредствено свързано с подготовката и участието на младата българска армия в Балканската война 1912 - 1913 година. Сградата органично се вплита в оформянето на централната градска част. Идеята за построяване на военен клуб е дело на Офицерското събрание по онова време. По предложение на командира на 29 Ямболски полк полк. Карджиев офицерите от гарнизона правят доброволни вноски за събиране на средства за подпомагане проектирането и построяването на клуба. Основният камък е положен през 1909 година. На площ от 1186 кв. м. само за три години (1911 г.) се издига сграда с оригинално архитектурно външно оформление и вътрешна функционалност, отговаряща на потребностите на военнослужещите от Ямболския гарнизон.

От своето построяване до настоящия момент сградата се е използвала само като военен клуб.

През 1978 г. и през 1988 г. са извършени значителни промени във функционалната ангажираност на помещенията в Клуба, които дават настоящият облик на сградата.

Военният клуб заема достойно място сред културните институти, както в армията, така и в града, не само с интересната си сграда, но и с богатата си културна дейност. Поколения ямболци и военнослужещи пазят впечатляващи спомени за пищни балове, театрални представления и концерти, за срещи с различни жанрове изкуства. Намира се на ул. „Бузлуджа” № 2.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез различни творчески формации в областта на литературата и клуб по радиоориентиране.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

 

 Article | by Dr. Radut