Jump to Navigation

История и актуално състояние

През 1934 г. по инициатива на офицерите от Карловския гарнизон общинското ръководство отпуска петно за строеж на военен клуб в центъра на гр. Карлово. За кратко време офицерите и воините от 21-ва Средногорска дружина събират необходимите средства чрез доброволни лепти от своите трудови възнаграждения.

През 1935 г., макар и само на един етаж, военният клуб отваря врати. За пръв управител на Гарнизонното офицерско събрание (така се е наричал тогава военният клуб) е назначен капитан Стоян Михайлов Драгиев. Под неговото ръководство Клубът става любимо място за отдих и развлечение на военнослужещите и гражданите на Карлово. След три години сградата е завършена окончателно и се превръща в една от най-красивата триетажни постройки в центъра на града.

През 1970 г. сградата се разширява (сграда за култура и изкуство).

В днешно време културнo-художествената дейност се реализира чрез 2 творчески формации – вокална група „Карловойс“ и музикална школа „Карловойс“.

Организират се мероприятия и инициативи, насочени към военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и български граждани – военнослужещи и цивилни служители в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на и извън територията на страната, като чествания на национални празници и значими за Българската армия исторически дати и събития, кръгли маси, форуми, литературни четения, исторически беседи, семинари, конференции и други.

Организират се и съвместни културни мероприятия, фестивали, програми, проекти и инициативи в сътрудничество с местните органи на власт и с държавните учреждения и институции, както и с военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Предоставят се за ползване 5 стаи за гости – категория 2*, с капацитет 9 легла.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната.

  Article | by Dr. Radut