Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.4, представляваща хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ 143,80 кв. м. находящо се в подземен етаж на Военен клуб - гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77, в имот публична държавна собственост, АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 350,00 кв. м. и ресторант към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 306,76 кв. м. , находящи се на ул. "Трайко Китанчев" № 9

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, представляваща: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 11423/20.05.2022 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – държавна собственост, представляваща: Помещение - бивш гарнизонен стол, състоящ се от две зали за хранене, кухненски, сервизни и складови помещения с отдаваема площ от 743,27 кв.м., находящо се в гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” No 7, имот държавна собственост, с АДС No 1843/12.04.1977 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Помещение No 24, с отдаваема площ от 86,00 кв.м.,находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с адрес: гр . Варна, бул. „Владислав Варненчик” No 2, публична държавна собственост, с АДС No 2307 /22.05.2020 г. .

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 2 – за търговска дейност, с отдаваема площ 69,00 кв. м, в сградата на Военен клуб – гр. Казанлък , с адрес: град Казанлък, ул. “Розова долина” No 8, имот публична държа вна собственост, с АПДС No 1150/ 20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: „Малък магазин” – търговски обект за печатни изделия и промишлени стоки или рекламен офис, със застроена площ 7,00 кв. м, за сезонно по лзване от 01 ноември до 30 април, намиращ се в хотел „Олимп”, м. „Ротата”, К К „Боровец”, община Самоков, Софийска област, в имот частна държавна собстве ност, с АЧДС No 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от ВК - Ямбол, представляваща: помещение със самостоятелен вход, разположено на първия етаж, в югозападната част на сградата, с отдаваема площ от 30,00 кв. м., адрес: град Ямбол, ул. "Бузлуджа" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0304/09.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 40,00 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 3,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на военен клуб - гр. Русе, с отдаваема площ 1 кв.м. за монтирането на вендинг машина за топли напитки, находящ се на ул. "Одрин" № 4.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 33, с отдаваема площ 22 кв.м., находящо се във военен клуб гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: сутерен (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 484 кв.м., находящ се във военен клуб - гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 350,00 кв. м. и ресторант към военен клуб - гр. Враца с отдаваема площ 306,76 кв. м. , находящи се на ул. "Трайко Китанчев" № 9

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение с отдаваема площ от 143,80 кв. м., находящо се в подземен етаж на военен клуб - гр. Плевен, ул "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м., находящ се във Военен клуб - гр. Враца, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Част от покривното пространство за монтиране на две носещи метални конструкции на светещи рекламни съоръжения и част от югозападната фасада (калкан), с отдаваема площ 25,00 кв. м – за монтаж на рекламни елементи, на сградата на Военно общежитие „5- ти километър“, с идентификатор 68134.4081.5018.1, с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ No 111, имот публична държавна собственост , с АПДС No 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на военен клуб - Русе, с отдаваема площ от 100,00 кв. м., за монтирането на сглобяема конструкция за лятно кино, за сезонно ползване от 01 юни до 30 септември; адрес: гр. Русе, ул. "Одрин" № 4, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2013/28.06.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща: Ресторант с отдаваема площ 213,17 кв. м , с адрес: град Пловдив, ул. “Иван Вазов” No 2, в сградата на Военен клуб – гр. Пловдив , имот публична държавна собственост, с АПДС No 3697/10.10.2000 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.910.1.3 - помещение с отдаваема площ 82,00 кв. м. находящо се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 140-142, ет. 1, имот частна държавна собственост с АЧДС № 9920/05.12.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от района на басейните на хотел "Флагман"(между съблекалните), с отдаваема площ - 1,00 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за сезонно ползване от 01 май до 30 септември; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., за сезонно ползване от 01 май до 30 септември; адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", гр. Варна, к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение № 7 - обект за търговска дейност, находящо се във военен клуб - гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" 59

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 37 (заведение за хранене) с площ 178,00 кв. м, находящо се във ВК – гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, публична държавна собственост, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 33, с отдаваема площ 22,00 кв. м, находящо се във ВК - гр. Самоков, ул. “Цар Борис ІІІ” No 12, с АПДС No 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Помещение No 1, кафе-клуб, с отдаваема площ 144,40 кв. м, с адре с: гр. Карлово, ул. “20-ти юли” No 12, в сградата на ВК - гр. Карлово, с АПДС No 1493/07.12.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бивш ресторант, барака, тераса, дворно място с обща отдаваема площ 324,20 кв. м., находяща се във Военен клуб - гр. Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" № 32, имот публична държавна собственост , АПДС № 0023/17.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кафе-аперитив с отдаваема площ 97,00 кв. м., находящ се във Военен клуб - гр. Лом, адрес: гр. Лом, ул. "Сляванска № 5, имот публична държавна собственост , АПДС № 3526/27.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: КИНОСАЛОН С ПЛОЩ 1005 КВ . М ., С АДС No 2307/22.05.2020 г . В СГРАДАТА НА ВМК - ГР . ВАРНА , БУЛ . „ ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК ” No 2

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 13, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 2, помещение № 3 и помещение № 4 на сутеренен етаж, обособена част от Военен клуб - Стара Загора, адрес: гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" № 23, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1603/28.11.2013 г.

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ кафе-клуб и лятна градина, находящи се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2.

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща помещение № 7, находящо се във военен клуб - гр Дупница, ул. "Николаевска" № 8.

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ складово помещение, находящо се на паркинга на военен клуб - гр. Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящи се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена",  с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бистро "Адмирал", адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 12, с отдаваема площ 15,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 15, с отдаваема площ 47,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - Гоце Делчев, адрес гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: открита част от тераса(за сезонно ползване от 01 май до 30 септември), с отдаваема площ от 43,00 кв. м., находяща се пред сградата на ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в парковото пространство на хотел "Маяк", к.к. "Св.Св. Константин и Елена".

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Казанлък, с предназначение за търговска дейност. Адрес: гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 8. 

 Article | by Dr. Radut