Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ № 3 - ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 61,00 КВ. М. ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС № 1150/20.09.2000 г, С АДРЕС: ГРАД КАЗАНЛЪК, УЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” № 8, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. КАЗАНЛЪК.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ДИСКОТЕКА „ЦАРИЧИНА” НАХОДЯЩ СЕ В БАСЕЙНОВИЯ КОМПЛЕКС НА ХОТЕЛ „РИБАРИЦА” СЕЛО РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН С ПЛОЩ 180,70 КВ.М., ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АДС № 2540/25.02.2011 г. В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 62579.500.88.9

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67800.502.280.4.2, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ОФИС – ПОМЕЩЕНИЕ № 2, С ПЛОЩ 4,03 КВ.М. ВЪВ ВК - ГР. СОЗОПОЛ, УЛ. „РЕПУБЛИКАНСКА” № 18 ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификат ор 73626.507.327.1 - Помещение No 2 /Кафе сладкарница/ с отдаваема площ 184 кв.м. и открит вътрешен двор с площ 200 кв.м., находящ се в гр. Търго вище, ул. „Васил Левс ки” No 1, в сградата на ВК-гр. Търговище, с АДС No 025/22.04.1997 г.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 87374.537.70, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ 30,00 КВ . М ., ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ СЪС САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД В ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 0304/09.10.2001 г , С АДРЕС : ГРАД ЯМБОЛ , УЛ . “ БУЗЛУДЖА ” No 2, НА ПЪРВИ ЕТАЖ НА ВК - ГР . ЯМБОЛ

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1.Помещение No1 с площ 45.50 кв.м. 2.Помещение No2 –част от ресторантски комплекс: - Лятна кухня с площ 34.00 кв.м. - Навес към ресторантски ко мплекс с площ 233.00 кв.м. - Лятна градина за сезонно ползв ане от 15 май до 15 септември с площ 350.00 кв.м. 3. Движими вещи: - Монофазна ел. помпа 1. 1/4 цола с инв.Noп305017 - Мивка алпака 3 б роя с инв. Noп3372613020 - Пиано „Рига” с инв. Noп3372616030, АДС No 5838/20.01.2012 г, с адрес: град Пазарджик, ул. “Княз Ал. Батенберг” No 3, в сградата на ВК - гр. Пазарджик.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: РЕСТОРАНТ СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 216,12 КВ . М . И ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 190,18 КВ . М . ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ , С АДС No 3697/10.10.2000 г , С АДРЕС : ГРАД ПЛОВДИВ , УЛ . “ ИВАН ВАЗОВ ” No 2, В СГРАДАТА НА ВК - ГР . ПЛОВДИВ

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ № 6 /ФИТНЕС ЗАЛА/ - ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 275,90 КВ. М. ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС № 1150/20.09.2000 г, С АДРЕС: ГРАД КАЗАНЛЪК, УЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” № 8, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. КАЗАНЛЪК

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг автомат за топли напитки във фоайето на хотел „Флагман”, К.К. „Св. Св. Константин и Елена”, гр. Варна, с АДС № 1044 /16.10.2007 г., за сезонно ползване от 01 октомври до 31 май.

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ № 21 /СКЛАД/ - ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 10,00 КВ. М. ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС № 1150/20.09.2000 г, С АДРЕС: ГРАД КАЗАНЛЪК, УЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” № 8, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. КАЗАНЛЪК

 

Oбявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ № 1 /АГРОАПТЕКА/ - ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 18,00 КВ. М. ИМОТ ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС № 1150/20.09.2000 г, С АДРЕС: ГРАД КАЗАНЛЪК, УЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” № 8, В СГРАДАТА НА ВК - ГР. КАЗАНЛЪКArticle | by Dr. Radut