Jump to Navigation

Обяви - търгове за наем

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", адрес: София, бул. "Тотлебен" 34А.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив с отдаваема площ от 213,60 кв. м. и лятна тераса с отдаваема площ от 130,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Враца, обща отдаваема площ: 343,60 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: лятна кухня с отдаваема площ от 55,00 кв. м. и лятна тераса към нея с отдаваема площ от 315,00 кв. м., обща отдаваема площ от 370,00 кв. м., за сезонно ползване(от 1 април до 31 октомври); няходящи се във Военен клуб - гр. Враца; адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: кафе-аперитив, тераса, складово помещение и санитарен възел с обща отдаваема площ от 117,0 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Свищов, адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ:

1. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.4, представляваща хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи

2. Самостоятелен обект в сграда с идент. № 12259.1017.173.1.3, представляващ ресторант към военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 306.76 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от централната алея на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, с отдаваема площ 4,00 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 22 с отдаваема площ 16,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 17 с отдаваема площ 10,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 7 с отдаваема площ 12,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот с идентификатор 83510.667.171, представляваща: метален павилион № 12 с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за склад, находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., прилежаща лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон с отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1 представляваща помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 188/22.02.2022 г., относно „Провеждане на търг за определяне на наемател на Обособена част от втория етаж на Централен военен клуб – София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат (кафе-машина), находяща се на адрес: град София, бул. „Цар Освободител“, № 7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.“, следното изречение да се чете така: „Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: BG22UNCR70003122848132 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF и се получава в гр. София, бул. “Цар Освободител” № 7, от 02.03.2022 г. до 30.03.2022 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.7, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кинозала, прилежащо фоайе, кинокабина и стая за съхранение, с обща отдаваема площ 126,00 кв. м., находящи се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 7 с отдаваема площ 12,00 кв. м., находящо се във Военен клуб - гр. Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 67800.502.280.4.1, :Ресторант с отдаваема площ от 267,00 кв.м. и лятна градина с отдаваема площ от 104,29 кв.м., Обща отдаваема площ 371,29 кв.м., самостоятелен обект в сградата на ВОЕННО – МОРСКИ КЛУБ град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3а, с отдаваема площ 11,84 кв. м., самостоятелен обект в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от съществуваща детска площадка в югоизточния ъгъл на прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 100,00 кв. м., за сезонно ползване(от 01.04. до 30.09), адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на  недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", находящ се в хотел "Хармония", к.к. Пампорово.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: кафе-аперитив с отдаваема площ от 115,00 кв. м. и прилежаща част от тераса към него с отдаваема площ от 64,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ от 313,30 кв. м. и част от тераса към него с отдаваема площ от 109,00 кв. м., находящи се в сградата на Военен клуб - Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Драма" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: площ от 3 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли и студени напитки и пакетирани изделия, в част от фоайето на спорно-възстановителен център "Шипка", находящ се в хотел "Шипка", адрес: гр. София, бул. "Тотлебен" № 34А, имот частна държавна собственост, АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бистро "Адмирал", адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св Константин и Елена", имот публична държавна собственост, АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: магазин със санитарен възел, с отдаваема площ 19,00 кв. м., находящ се във военен клуб - Свищов адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.59.9.1 представляваща помещение с отдаваема площ 28,86 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от двора на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2396/24.09.2021 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от двора на хотел "Адмирал", за инсталиране на банкомат, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 22(самостоятелен гараж) с отдаваема площ 16,00 кв. м., с предназначение - гараж, адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бивше кино и фоайе пред киното с обща отдаваема площ 572,00 кв. м., обособена част от Военен клуб - гр. Гоце Делчев, адрес: гр. Гоце Делчев, ул "Драма" № 1, в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2359/18.07.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 2 - кафе-сладкарница с площ 184,00 кв. м., избено помещение с площ 135,00 кв. м., помещение лятна кухня с площ 21,00 кв. м., предверие с площ 13,50 кв. м., санитарни помещения с площ 3,80 кв. м. и открит външен двор с площ 581 кв. м.; обща отдаваема площ 938,30 кв. м.; находящи се във Военен клуб - гр. Търговище, ул. "Севастопол" № 1, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2306/29.04.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 15 с отдаваема площ 160,00 кв. м., адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 16 с отдаваема площ 425,00 кв. м., адрес: град Смолян, бул. "България" № 77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1405/16.11.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" .

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 1567/01.09.2021 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Части от бивш гарнизонен военен стол и и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3, а именно: салон (столова зала, без обслужващите я кухненски помещения) с отдаваема площ – 45,26 кв.м.; част от фоайето с отдаваема площ – 23,35 кв.м.; част от коридора с отдаваема площ – 7,68 кв.м. и сервизни помещения: мъжка тоалетна – 3,24 кв.м. и дамска тоалетна – 2,58 кв.м., разположени в източната част на сградата. Обща отдаваема площ от 82,11 кв.м., находяща се в гр. Ямбол, ул. „Срем“ № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3132/16.02.2012 г.“, следното изречение да се чете така:

„Тръжната документация се заплаща по банков път по сметка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело”: BG42UNCR70003122848160 в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; BIC: UNCRBGSF и се получава в сградата на ТД - гр. Бургас, ул. “Хр. Ботев” № 48, от 10.09.2021 г. до 08.10.2021 г. всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: части от бивш гарнизонен стол и бивша социална кухня, разположени в сграда с идентификатор 87374.542.92.3, находящи се в гр. Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 3132/16.02.2012 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: метален павилион, обособена част от имот с идентификатор 83510.667.910.171, с отдаваема площ 8,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се във военен клуб - гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за пакетирани изделия, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за топли напитки, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 50 кв. м. адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение за търговска дейност с отдаваема площ от 193,92 кв. м. с идентификатор 48619.502.52.1.23, находящо се във ВК - Царево, гр. Царево, ул. "Хан Аспарух", № 35, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: тераса (за сезонно ползване от 01 ноември до 30 април), находяща се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 26, находящо се във ВМК - Варна, с отдаваема обща площ 125 кв.м., с предназначение за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2307/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат за пакетирани изделия, адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляваща: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., допълнителни обслужващи помещение с обща отдаваема площ 14,00 кв. м. и тераса за сезонно ползване(от 01 април до 31 октомври) с обща отдаваема площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от алея в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, на ъгъла на улица "Ст. Калъчев" и ул. "Л. Каравелов" с обща отдаваема площ 50 кв. м. адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: външна спортна площадка, прилежащ терен и гаражи, находящи се на територията на хотел "Олимп", адрес: гр. Самоков, к. к. "Боровец", м. "Ротата", имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство - посока юг на ниската част на сграда с идентификатор № 68134.4081.5018.1, с отдаваема площ от 50 кв. м., за монтаж на рекламни елементи, намиращ се на адрес: град София, р-н Младост, м. Къро, военно общежитие "Пети километър", имот публична държавна собственост, с АПДС № 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 46 за търговска дейност, с отдаваема площ от 10,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 42, 43 за търговска дейност, с отдаваема площ от 47,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" представляващ: самостоятелен обект № 44, 45 за търговска дейност, с отдаваема площ от 94,00 кв. м., находящ се в гр. Айтос, ул. "Цар Освободител" № 10, имот публична държавна собственост с АПДС № 2507/01.04.2002 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Обявява провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение на две нива за търговска дейност, находящ се във военен клуб - гр. Кърджали, ул. "Цар Освободител" №10

Изменение на заповед № 933/13.04.2021 г.

 

Обявява провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляваща част от недвижим имот - помещение №7А, находящо се във военен клуб - гр. Чирпан, ул. "Г.Димитров" №59

 

Обявява провеждането на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот -  частна държавна собственост, представляващ ресторант, външен терен около ресторанта и прилежащи паркоместа, находящ се в хотел "Шипка", София, бул. "Тотлебен" №34А 

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост. състоящ се от част от терен в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" №9

 

Обявява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ бар-фоайе в хотел "Шипка", гр. София, бул. "Тотлебен" 34А

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ помещение № 1 към военен клуб - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: кафе "Делфин", с отдаваема закрита площ 114,50 кв. м., открита площ 320,00 кв. м. и 13 бр. движими вещи, адрес: гр. Бургас, кв. "Сарафово", м. "Лахана", хотел "Сарафово - МО" имот публична държавна собственост, с АПДС № 2658/03.10.2002 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: бар "Морска звезда" и други с адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена" на територията на хотел "Флагман", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.2 представляващ: помещение за офис със застроена площ - 17,23 кв. м. и с отдаваема площ 14,36 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.4 представляваща: помещение за офис със застроена площ - 28,76 кв. м. и с отдаваема площ 23,97 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Харманли, представляващ: ресторант с отдаваема площ 241,08 кв. м., от които 126,89 кв. м. търговска площ, с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 13 имот публична държавна собственост с АПДС № 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - частна държавна собственост, представляваща: закрита спортна зала с дължина 43,50 м.; ширина - 24 м.; височика - 9,80 м.; обща отдаваема площ - 1044,00 кв. м., находяща се в хотел "Олимп", адрес: град Самоков, к. к. "Боровец", м. "Ротата", имот частна държавна собственост, с АЧДС № 5340/13.11.2017 г.

 

Отмяна на заповед № 626/10.03.2021 г. за прожеждане на търг

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.4 представляваща: помещение за офис със застроена площ - 28,76 кв. м. и с отдаваема площ 23,97 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Отмяна на заповед № 623/10.03.2021 г. за прожеждане на търг

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67338.533.58.2.2 представляващ: помещение за офис със застроена площ - 17,23 кв. м. и с отдаваема площ 14,36 кв м. находящо се във ВК - Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, имот публична държавна собственост с АПДС № 0247/6.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: обособена част от втория етаж на централен военен клуб - София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ от 1 кв. м. за поставяне на вендинг автомат(кафе-машина) намиращ се на адрес: град София, бул. "Цар освободител", №7 имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г.,

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивш ресторант с отдаваема площ 385,25 кв. м., допълнителни обслужващи помещение с обща отдаваема площ 14,00 кв. м. и тераса за сезонно ползване(от 01 април до 31 октомври) с обща отдаваема площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект без обзавеждане - заведение за хранене и развлечение, част от имот публична държавна собственост с АПДС № 2196/11.03.2019 г., находящ се в гр.София, бул.„Цар Освободител” № 7

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в прилежащия парк на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 13 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от покривното пространство - посока юг на ниската част на сграда с идентификатор № 68134.4081.5018.1, с отдаваема площ от 50 кв. м., за монтаж на рекламни елементи, намиращ се на адрес: град София, р-н Младост, м. Къро, военно общежитие "Пети километър", имот публична държавна собственост, с АПДС № 0325/25.10.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен на територията на хотел "Адмирал", с местоположение в двора, с граници: на изток - тротоар към улица № 66, на север - тротоар към алея, на запад и юг - тревна площ; с отдаваема площ 20,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 2308/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: помещение № 1 към военен клуб - Дупница с отдаваема площ 160 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 1705/03.07.2020 г., относно „Изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ „ следното изречение да се чете така:

„Относно: Изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Заповед № 1705/03.12.2020 г. относно изменение на заповед № 1569/20.11.2020 г. за провеждане на повторен търг

 

Заповед №1569/20.11.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ помещение, състоящо се от обединени помещения, находящи се в главното фоайе на военен клуб гр. Велико Търново

 

Заповед № 1436/13.11.2020 г. относно изменение на Заповед № 1285/03.11.2020 г. за провеждане на търг с явно наддаване

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бивше кафе и прилежаща тераса, находящи се във ВК - гр. Видин

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в гр. Хрманли.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ:обособена част от недвижим имот находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща: помещение № 23 (самостоятелен гараж) с отдаваема площ 16 кв.м.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ:обособена част от недвижим имот находяща се във ВК - гр. Смолян

 

Заповед № 1202\27.10.2020 г., изменяща заповед № 1152\20.10.2020 г. за провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособени части от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 24, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 86,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", част от покривното пространство на хотел "Шипка", на покрива на блок "Б", с площ 17 кв. м., за поставяне на рекламно съоръжение(пано), адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява последващ търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67800.502.280.4.2, представляваща офис-помещение № 2 с площ - 4,03 кв. м., находящо се във ВМК - Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.01.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: закрита част - помещение (за целогодишно ползване) с площ - 140,00 кв. м. и открита част - тераса (за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври), находящи се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен в прилежащия парк на военен клуб - гр. Враца

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел и бубгала "Несебър - МО": бар "Хавай", с отдаваема застроена площ 34 кв. м. и открита площ 47 кв. м., адрес: град Несебър, кв. Черно море, ул. "Хан Крум" 1-114, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, находяща се във ВК - гр. Смолян, представляваща помещение № 23 (самостоятелен гараж), бул. "България" № 77

 

Обявява провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находяща се във ВК - гр. Смолян, бул. "България" № 77

 

Обяваява провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал", к.к. "Св. Св. Константин и Елена"

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 703/03.07.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант – с обща отдаваема площ 649,23 кв.м. и 231 броя движими вещи; Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; Прилежащи паркоместа – 12 броя с отдаваема площ 144 кв.м., находящ се в хотел „Шипка“, адрес: град София, бул. “Тотлебен”№ 34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г. „ следното изречение да се чете така:

„Стъпка за наддаване – 800 (осемстотин) лева.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 10603/22.05.2020 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от терен на територията на хотел "Адмирал", с местоположение в двора, с граници: на изток - тротоар; на запад, север и юг - тревна площ; с отдаваема площ 30,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение за търговска дейност с отдаваема площ от 24,58 кв. м. с идентификатор 48619.502.52.1.19, находящо се във ВК - Царево, гр. Царево, ул. "Хан Аспарух", № 35, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 17395.501.2238.1.12, представляващ бивш гарнизонен стол към военен клуб - гр. Гоце Делчев, с отдаваема площ 208,35 кв. м., адрес: гр. Гоце Делчев, ул. "Никола Мандушев" № 1, в имот частна държавна собственост, АЧДС № 2994/09.07.2014 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се във ВК - гр. Харманли, представляващ: ресторант с отдаваема площ 241,08 кв. м., от които 126,89 кв. м. търговска площ, с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 13 имот публична държавна собственост с АПДС № 3343/14.03.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 27, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 21,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение № 18, находящо се във Военно-морски клуб - Варна, с отдаваема обща площ 20,00 кв. м., с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", № 2 имот публична държавна собственост, АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ 182,43 кв. м., санитарен възел с отдаваема площ 8,00 кв. м., помещение с отдаваема площ 12,00 кв. м. и тераса с отдаваема площ 126,20 кв. м., обща отдаваема площ: 328,53 кв. м. адрес: гр. Велико Търново, военен клуб "Велико Търново" пл. "Майка България" № 1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0243/13.06.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, представляваща: закусвалня "Българска армия" с обща отдаваема площ - 173,24 кв. м., няходяща се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 35 с отдаваема площ 24.00 кв. м, находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, с идентификатор 07079.613.78.1.1, представляваща: закрита част - помещение (за целогодишно ползване) с площ - 140,00 кв. м. и открита част - тераса (за сезонно ползване от 01 май до 31 октомври), находящи се във ВК - Бургас, гр. Бургас, ул. "Христо Ботев", № 48, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0246/05.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещение № 25 с отдаваема площ 28.00 кв. м., помещение № 43 с отдаваема площ 34.00 кв. м. и дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящи се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в парка на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 6 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Вила за почивка с РЗП 780 кв. м., разположена в южната част на резиденция "Лозенец" в едно с прилежащ терен с площ 3469 кв. м. и движимите вещи, находящи се в имота, адрес: гр. София, ул. "Милин камък" № 70, имот публична държавна собственост, АПДС № 02192/19.05.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: тенискортове към "Спортен комплекс" с обща отдаваема площ от 1120,00 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: ресторант с отдаваема площ от 105,5 кв. м. и тераса с отдаваема площ от 38,00 кв. м., находящи се във военен клуб - Свищов, с обща отдаваема площ от 143,50 кв. м., адрес: гр. Свищов, ул. "Алеко Константинов", № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2020/29.09.2017 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 518/26.05.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г. следното изречение да се чете така: „2. Да представи и да изпълни за своя сметка инвестиционна програма, свързана с недвижимия имот, в размер на 42 000 (четиридесет и две хиляди) лева с ДДС.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Поради допусната техническа грешка в Заповед № 519/26.05.2020 г., относно „Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г. следното изречение да се чете така: „2. Да представи и да изпълни за своя сметка инвестиционна програма, свързана с недвижимия имот, в размер на 97 500 (деветдесет и седем хиляди и петстотин ) лева с ДДС.“

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.409.165.1.41, представляващ гарнизонен стол, част от I-ви етаж на блок на МО

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, с идентификатор 67800.502.280.4.5, представляваща помещение с площ - 96,50 кв. м., находящо се във ВМК - Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", № 18, имот публична държавна собственост с АПДС № 0270/09.01.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Заповед № 507/22.05.2020 г. относно провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело",представляващ снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал" в к.к. "Св.Св. Константин и Елена"

 

Заповед № 499/20.05.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от първи етаж на недвижим инот, находяща се във ВК - гр. Казанлък, представляваща: 1. Основна зала с отдаваема площ 160,00 кв. м.; 2. Кухненски, складови и офис помещения с отдаваема площ 117,00 кв. м.; 3. Тераса с отдаваема площ 75,00 кв. м.; с предназначение - за търговска дейност адрес: гр. Казанлък, ул. "Розова долина" № 8 имот частна държавна собственост, с АЧДС № 1150/20.09.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: бар-фоайе "Северин", находящ се във фоайето на хотел "Флагман", с отдаваема обща площ 17,16 кв. м.(в това число 7,41 кв. м. бар 10,35 кв. м. площ във фоайето), с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Варна, к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в района на къмпинг "Чайка": снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот частна държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот, находящ се в района на къмпинг "Чайка": снекбар "Чайка", с отдаваема застроена площ 154 кв. м. и открита площ 71 кв. м., адрес: град Обзор, област Бургас, м. "Топач", имот № 232108, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0845/15.02.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Помещение № 10 към военен клуб - гр. Дупница, с отдаваема площ 100 кв. м., адрес: гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, в имот публична държавна собственост, АПДС № 1317/07.02.2013 г.

 

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Вила за почивка с РЗП 780 кв. м., разположена в южната част на резиденция "Лозенец" в едно с прилежащ терен с площ 3469 кв. м. и движимите вещи, находящи се в имота, адрес: гр. София, ул. "Милин камък" № 70, имот публична държавна собственост, АПДС № 02192/19.05.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от поземлен имот, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: част от терен в парка на Военен клуб - гр. Враца, при детската площадка, с отдаваема площ 6 кв. м., адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Заповед № 268/10.03.2020 г. относно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи с отпаднала необходимост - частна държавна собственост, управлявани от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: механа с отдаваема площ 436,42 кв .м., лятна градина с отдаваема площ 437,00 кв. м. и киносалон със 185 седящи места и отдаваема площ 287,57 кв. м., с адрес гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб "Шумен" с отдаваема площ от 126,62 кв. м. и три броя движими вещи, с предназначение - хотел, находяща се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: шахматна/спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел "Флагман", с отдаваема площ 94,62 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1044/16.10.2007 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Снек-бар "Подлеза" на територията на хотел "Адмирал", с отдаваема площ 35,92 кв. м., адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", част от имот публична държавна собственост, с АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част пред входа на военно общежитие - Плевен, с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат намиращ се на адрес: гр. Плевен, ж. к. "Дружба", бл. 52, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2264/03.10.2019 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, находящ се в хотел "Созопол - МО": бар "Тропикана", с отдаваема застроена площ 32 кв. м. и открита площ 78 кв. м., адрес: град Созопол, ул. "Иван Венедиков" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 3483/12.01.2005 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявани от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещение № 25 с отдаваема площ 28.00 кв. м., помещение № 43 с отдаваема площ 34.00 кв. м. и дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящи се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Фрегата", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от фоайето на хотел "Маяк", с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат адрес: гр. Варна, к. к. "Св. Св. Константин и Елена", имот публична държавна собственост, с АПДС № 1046/25.03.2008 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 29, обособена част от имот с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 30 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящо се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 1 и помещение № 2 с обща отдаваема площ от 87.00 кв. м., находящи се на адрес: град Благоевград, ул. "Братя Сандо и Петър Китанови" № 5, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 727/26.02.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. хотелска част с обща отдаваема площ 360,00 кв. м.; 2. голям салон(140 кв. м.) с прилежаща тераса (110,70 кв. м.) с обща отдаваема площ 250,70 кв. м.; 3. библиотека с обща отдаваема площ 20,80 кв. м.; 4. движими вещи 170 броя; 5. бивше кафе (25,90 кв. м.) с прилежаща тераса (19,60 кв. м.) с обща отдаваема площ 45,50 кв. м.; 6. двор с обща отдаваема площ 1454 кв. м.; 7. мазе (бивш гарнизонен стол) с отдаваема площ 440 кв. м. находящ се във военен клуб - Видин, адрес: град Видин, ул. "Баба Вида" № 15, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: самостоятелен обект към Военен клуб - Ямбол с идентификатор № 87374.542.92.3.13: помещение с площ от 768 кв. м. и прилежащ сутерен с площ от 239 кв. м., адрес: град Ямбол, ул. "Срем" № 2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 1156/03.09.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: хотелска част към военен клуб - гр. Враца, с обща площ 350.00 кв. м. и 7 бр. движими вещи, адрес: гр. Враца, ул. "Трайко Китанчев" № 9, в имот публична държавна собственост, АПДС № 2949/15.09.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бар-фоайе в хотел "Шипка" с площ 78 кв. м. с прилежаща градина с площ 192,32 кв. м. и 87 броя движими вещи, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: функционално свързани помещения (без самостоятелен вход, използва се централния вход на ВК - Царево) с обща отдаваема площ от 193, 92 кв.м., с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35, етаж 1 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение (бивш ресторант) с обща отдаваема площ 385,25 кв. м. и тераса с площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляващ: помещение № 7а с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 17 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 01748/08.09.1999 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 29, обособена част от имот с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 30 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящо се в гр. Шумен, ул. "Адам Мицкевич" № 2 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2123/25.06.2018 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот с идентификатор 81414.502.1283.1, представляващ: помещение № 4 с предназначение обект за търговска дейност, със застроена площ от 25 кв. м. с адрес: гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 59 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2223/15.10.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.910.1.2, с отдаваема площ 123,43 кв. м. с предназначение - за търговска дейност находящ се в гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" № 140-142 имот частна държавна собственост с АЧДС № 4697/28.03.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 1 и помещение № 2 с обща отдаваема площ от 87.00 кв. м., находящи се на адрес: град Благоевград, ул. "Братя Сандо и Петър Китанови" № 5, имот частна държавна собственост, с АЧДС № 727/26.02.2002 г.

На вниманието на всички заинтересовани лица, които желаят да вземат участие в търг с явно наддаване за наемане на държавен имот, обявен със Заповед № 1441/20.11.2019 г.: Срокът за закупуване на тръжна документация се удължава до 02.01.2020 г. включително, поради обстоятелството, че 31.12.2019 г. е обявен с МЗ № ОХ-1076/02.12.2019 г. за празничен ден за военнослужещите и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българаската армия.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант /самостоятелен обект с идентификатор 77195.712.229.1.1/, включващ търговска зала, кухненски и складови помещения, с площ 152 кв. м., прилежаща тераса за сезонно ползване /от 01.05. до 30.09./ с площ 228 кв. м. и 1 бр. недвижима вещ /хладилен бар-бюфет/, находящ се в сградата на военен клуб "Хасково", адрес: град Хасково, ул. "Булаир" № 2, имот публична държавна собственост с АПДС № 1556/18.04.2013 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: ресторант с площ 243 кв. м. и прилежаща лятна градина за сезонно ползване /от 01.04. до 31.10/ с площ 221,50 кв. м., находящ се във Военен клуб "Благоевград", адрес: град Благоевград, ул. "Иван Вазов" № 7, имот публична държавна собственост с АПДС № 2365/28.08.2012 г.

 

Спиране изпълнението на Заповед № 1213/01.10.2019 г. за провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособона част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "ВКВПД"

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: функционално свързани помещения (без самостоятелен вход, използва се централния вход на ВК - Царево) с обща отдаваема площ от 193, 92 кв.м., с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35, етаж 1 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: избено помещение с площ от 135 кв. м., предверие с площ от 13,50 кв. м., санитарни помещения с площ от 3,80 кв. м., лятна градина с площ от 200 кв. м., с адрес: Военен клуб - Търговище, ул. "Васил Левски" №1, имот публична държавна собственост, АПДС № 0025/22.04.1997 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: помещения с № 40 и № 42 (функционално свързани) с обща площ 48 кв.м., находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12 публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: бистро, представляващ три функционално свързани помещения (включително и санитарно помещение) с обща площ 43 кв. м. с прилежаща тераса с площ от 24 кв. м., адрес: град София, бул. "Цар Освободител" №7, имот публична държавна собственост, с АПДС № 2196/11.03.2019 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение (бивш ресторант) с обща отдаваема площ 385,25 кв. м. и тераса с площ от 54 кв. м., адрес: Военен клуб Плевен, ул. "Дойран" №77, имот публична държавна собственост, с АПДС № 5248/24.03.2011 г.

 

Провеждане на търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управляван от ИА "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от морска база Китен, яхтено пристанище с отдаваема площ от 1420 кв. м.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство от Военно общежитие "Средец" с отдаваема площ от 16,00 кв. м. с адрес: гр. София, район "Овча купел", бул. "Монтевидео" № 21 А, публична държавна собственост, с АПДС № 06064/11.08.2006 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м. - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв. м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51 имот публична държавна собственост, с АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен на основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляваща: Част от пространство пред входа на Военен клуб - Видин с площ от 2 кв. м, за поставяне/инсталиране на вендинг автомат, адрес: гр. Видин, ул. "Баба Вида" № 15, ВК - Видин в имот публична държавна собственост, АПДС № 2747/19.04.2011 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО ОТ ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „СРЕДЕЦ“ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ ОТ 16,00 КВ. М. С АДРЕС: ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“, БУЛ. „МОНТЕВИДЕО“ No 21 А, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 06064/11.08.2006 Г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 50,00 КВ. М. САДРЕС: ГР. НЕСЕБЪР, КВ. ЧЕРНОМОРЕ, УЛ. „ХАНКРУМ“ 1, ХОТЕЛ И БУНГАЛА „НЕСЕБЪР – МО“, ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АПДС No 2538/04.05.2002 Г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Площадка с отдаваема площ от 9кв. м., разположена вдясно от централния вход на сградата на ВК-гр. Царево с адрес: град Царево, ул. "Хан Аспарух" №35 в имот публична държавна собственост, с АПДС № 2505/01.04.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 31, с отдаваема площ 10 кв.м. и помещение № 35, с отдаваема площ 10 кв.м., във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на обособена част от недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Помещение № 32, с отдаваема площ 30 кв.м. във ВМК - гр. Варна с адрес: гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №2, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0033/21.03.1997 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - частна държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва: Покривно пространство с отдаваема площ 50,00 кв. м., с адрес: гр. Несебър, кв. Черно море, ъл. "Хан Крум" 1, хотел и бунгала "Несебър - МО", публична държавна собственост с АДС № 2538/04.05.2002 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижими имоти - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващи: Помещения с № 1, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 21, 23 с обща площ 180 кв. м.; помещения с № 2 и № 3 с обща площ 22 кв. м.; помещение № 41 с отдаваема площ 22 кв. м. находящо се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12 публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от недвижим имот с идентификатор 40909.110.318.5.2, представляващ: самостоятелен обект за търговска дейност, на две нива - първо ниво със застроена площ от 525 кв. м., състоящо се от фоайе, тъмни помещения 2 бр., санитарни възли 2 бр., зала, помощно помещение със санитарен възел и второ ниво със застроена площ от 21 кв. м., - стълбище, обща разгъната площ от 546 кв.м. с адрес: гр. Кърджали, ул. "Републиканска" № 51, имот публична държавна собственост, АПДС № 2806/03.11.2015 г., поправен по основание чл. 72, ал. 2 от ЗДС с АПДС № 2822/28.12.2015 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Бистро с беседка и прилежащ терен с площ 205 кв. м. в т. ч. 129 кв. м. салон, тоалетна и 76 кв. м. кухня, както и открита площ 120 кв. м. адрес: гр. Варна, к. к. "Св. св Константин и Елена", имот публична държавна собственост, АПДС № 1320-2/26.11.1994 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от фоайе до входната врата на хотел Военен клуб - Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0140/14.04.2000 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,76 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение № 6 с отдаваема площ 15 кв. м., на първи етаж на ВК - гр. Дупница, ул. "Николаевска" № 8, с АПДС № 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Външен бар към басейните на хотел "Флагман"

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: 1. Ресторант - недвижим имот, с обща отдаваема площ 649,23 кв. м. и 231 броя движими вещи; 2. Външен терен около ресторанта, върху който е изградена дървена платформа с площ 137 кв.м.; 3. Прилежащи паркоместа - 12 броя, находящ се в хотел "Шипка", адрес: град София, бул. "Тотлебен" №34А, имот частна държавна собственост, с АЧДС №01748/08.09.1999 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Обособена част от недвижим имот, представляваща: хотелска част и прилежащо заведение с отдаваема площ 1311,96 кв. м. и 796 броя движими вещи, находящ се във военен клуб гр. Смолян, бул. "България" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Част от тераса, с отдаваема площ 14 кв. м. находяща се във Военен клуб гр. Плевен, ул. "Дойран" № 77

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Класически ресторант "Романтик" към хотел "Флагман", адрес: к. к. "Св. св. Константин и Елена", гр. Варна

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №32, с отдаваема площ 25,00 кв. м, находящ се във Военен клуб - гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" №12, имот публична държавна собственост с АПДС № 0278/30.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: помещение №5, с отдаваема площ 62,00 кв. м. с предназначение - за търговска дейност, находящ се във Военен клуб - гр. Казанлък, ул. "Розова долина" №8, имот публична държавна собственост с АПДС № 1150/20.09.2000г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: част от сграда с идентификатор № 68789.29.6.1, помещение №18 с отдаваема площ 18 кв. м, находящо се във ВК - Дупница, гр. Дупница, ул. "Николаевска" №8, с АПДС №1317/01.02.2013г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Офис № 3, самостоятелно помещение с площ 11,05 кв. м., намиращ се първият етаж в сградата на Военноморски клуб-Созопол със самостоятелен вход, находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Ресторант "Военноморски клуб" с идентификатор 67800.502.280.4.1 - гр. Созопол, самостоятелен обект в сграда с отдаваема площ 267 кв.м. + лятна градина с площ 104,29 кв. м., с обща площ 371,29 кв. м., намиращ се на първия етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол, заедно с офис № 3А с идентификатор 67800.502.208.4.6, самостоятелно помещение за стопанска дейност - трайно предназначение за офис, с отдаваема закрита площ 11,84 кв. м., намиращ се на първият етаж в сградата на "Военноморски клуб" гр. Созопол; находящ се на адрес: град Созопол, ул. "Републиканска" № 18, имот публична държавна собственост, с АПДС № 0270/09.07.2001 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: дворно място, с отдаваема площ 97 кв.м, находящо се в гр. Самоков, ул. "Цар Борис III" № 12, ВК - Самоков, поземлен имот с идентификатор 65231.909.364, имот публична държавна собственост, АПДС № 0278/30.07.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.2, гараж с площ 26,13 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за определяне на наемател на недвижим имот - публична държавна собственост, управлявана от Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело", представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.533.58.9.3, гараж с площ 23,73 кв.м, със самостоятелен вход, с адрес: град Сливен, бул. "Цар Освободител" № 5, ет.1, ВК - гр. Сливен, имот публична държавна собственост, АПДС № 0247/06.02.2001г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Хотелска част към Военен клуб – гр. Видин, с обща площ 360 кв. м, адрес: гр. Видин, ул. „Баба Вида” No 15, в имот публична държавна собственост, АПДС No 2747/19.04.2011 г.,

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Самостоятелен обект без обзавеждане за търговска дейност с отдаваема площ - 285,80 кв.м,адрес: гр.София, бул.„Цар Освободител” № 7, имот публична държавна собственост, АПДС № 0036/21.04.1997 г.

 

Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: Част от сграда с идентификатор No 68789.29.6.1, Помещение No 16, с отдаваема площ 14 кв. м, на първи етаж на ВК – гр. Дупница, ул. “Николаевска” No 8, с АПДС No 1317/01.02.2013 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: ПОМЕЩЕНИЕ /ФОТОСТУДИО/ С ОТДАВАЕМА ПЛОЩ 30,00 КВ.М. С АДРЕС: ГР. ШУМЕН, УЛ. “АДАМ МИЦКЕВИЧ” No 2, В СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ – ГРАД ШУМЕН ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, С АДС No 0259/25.04.2001 г.

 

Обявява повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва: 1. Механа с отдаваема площ 436,00 кв.м и лятна градина с площ 4 37,00 кв.м. 2. Хотелска част с отдаваема площ 126,62 кв.м. 3. Киносалон с отдаваема площ 287,57 кв.м. , Находящи се в гр. Шумен, ул. “Адам Мицкевич” No 2, в сградата на Военен клуб – град Шумен, публична държавна собствен ост, с АДС No 0259 /25.04.2001 г.Article | by Dr. Radut