Jump to Navigation

Мероприятия

В периода от март до юни 2022 г. във Военен клуб – Търговище бе реализирана инициативата под надслов „Моят град, град на младежи с поглед в бъдещето”, част от проекта на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” за реализиране на дейности, свързани с развитието на културно-художественото и военно-патриотично направление във военните клубове. Инициативата е фокусирана върху младежи от потенциално уязвими групи, като основната цел е децата да бъдат приобщени към основните ценности на гражданското общество, като се насърчи техния творчески потенциал, образованост и заетост. С въображение и интерес младите хора изрисуваха стената в градинката към клуба. Рисунките са на тема опазване на околната среда, проблема със замърсяването на въздуха и нуждата от преработка на отпадъците от човешката дейност. За да стане още по приветлива градинката пред военния клуб, от палети саморъчно бяха изработени и монтирани шест броя пейки. Сериозните промени в живота ни винаги зависят от малките стъпки, които правим по пътя и от посоката, която задаваме.Article | by Dr. Radut