Jump to Navigation

Жилищен фонд

15.12.2017г.

Заповед № ОХ-1270/14.12.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2017 година


23.06.2017г.

Списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2017 година


28.04.2017г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.“


17.02.2017г.

Нова декларация за семейно и имотно състояние


31.01.2017г.

Обяви за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.


04.01.2017г.

Заповед No ОХ –953/13.12.2016 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2016 година.


27.11.2015г.

Заповед № ОХ-824/24.11.2015 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2015 година


03.11.2015г.

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


31.08.2015г.

Заповед за обявяване на списък на картотекираните лица

Списъците на картотекираните лица са налични в съответното военно формирование или структура на Министерство на отбраната.


01.07.2015г.

Обява за свободни жилища за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбранатаArticle | by Dr. Radut