Jump to Navigation

Жилища и общежития

10.12.2021 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.6 от Наредба № Н-22/2010 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 от Наредба № Н-22/2010 г.


02.07.2021 г.

Заповед № ОХ-576/30.06.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 към МЗ № ОХ-396/11.05.2021 г. за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2021 година


18.05.2021 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от наредбата, както и в жилища, извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4, които са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1 от наредбата, по реда на чл. 16, ал. 6 от наредбата


13.05.2021 г.

Заповед № ОХ-396/11.05.2021 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2021 година


15.01.2021 г.

Заповед № ОХ-27/13.01.2021 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение 1 към МЗ № ОХ-923/11.11.2020 г. за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2020 година


10.09.2020 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от наредбата, както и в жилища, извън обявените по реда на чл. 34, ал. 4, които са под максималния норматив за жилищно задоволяване по чл. 13, ал. 1, т. 1 от наредбата, по реда на чл. 16, ал. 6 от наредбата


14.07.2020 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 и 6 от Наредба № Н-22/2010 г.


05.06.2020 г.

Заповед № ОХ-417/03.06.2020 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2020 година


03.12.2019 г.

Обяви за настаняване в жилища по реда на чл.16, ал.5 и 6 от Наредба № Н-22/2010 г.


02.05.2019 г.

Заповед № ОХ-408/30.04.2019 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2019 година


12.02.2019 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г. като нуждаещи се от текущ ремонт, както и тези, намиращи се в покрайнините на съответното населено място, по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.


03.01.2019 г.

Заповед № ОХ-1021/20.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № ОХ-893/02.11.2018 г. на министъра на отбраната.Article | by Dr. Radut