Jump to Navigation

Жилищен фонд

23.06.2017г.

Списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2017 година


28.04.2017г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.“


17.02.2017г.

Нова декларация за семейно и имотно състояние


31.01.2017г.

Обяви за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.


04.01.2017г.

Заповед No ОХ –953/13.12.2016 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2016 година.


27.11.2015г.

Заповед № ОХ-824/24.11.2015 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2015 година


03.11.2015г.

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


31.08.2015г.

Заповед за обявяване на списък на картотекираните лица

Списъците на картотекираните лица са налични в съответното военно формирование или структура на Министерство на отбраната.


01.07.2015г.

Обява за свободни жилища за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбранатаArticle | by Dr. Radut