Jump to Navigation

Жилища и общежития

03.01.2019г.

Заповед № ОХ-1021/20.12.2018 г. за изменение и допълнение на заповед № ОХ-893/02.11.2018 г. на министъра на отбраната.


20.11.2018г.

Обява за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, в свободни жилища, обявени по реда на чл. 34, ал. 4 от Наредбата, нуждаещи се от текущ ремонт


08.11.2018г.

Заповед № ОХ-893/02.11.2018 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2018 година


01.10.2018 г.

Протокол на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища и гаражи от жилищния фонд на Министерство на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия


18.05.2018г.

Заповед № ОХ-409/16.05.2018 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2018 година


02.04.2018 г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.


29.03.2018 г.

Заповед № ОХ-252/23.03.2018 г. на министъра на отбраната за изменение на заповед № ОХ-1270/14.12.2017 г. за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2017 година


01.02.2018 г.

Обяви за НАСТАНЯВАНЕ в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.


15.12.2017г.

Заповед № ОХ-1270/14.12.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2017 година


23.06.2017г.

Списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 31 март 2017 година


28.04.2017г.

Протокол на комисията за разглеждане на постъпили заявления за настаняване и класиране на нуждаещите се военнослужещи и цивилни служители по реда на картотеката в жилища и ателиета, които се нуждаят от текущ ремонт и се намират в крайни квартали на населените места, по чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н-22/16.07.2010 г.“


17.02.2017г.

Нова декларация за семейно и имотно състояние


31.01.2017г.

Обяви за настаняване в имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната по реда на чл. 16, ал. 5 от Наредба № Н – 22/16.07.2010 г.


04.01.2017г.

Заповед No ОХ –953/13.12.2016 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2016 година.


27.11.2015г.

Заповед № ОХ-824/24.11.2015 г. относно обявяване на списък на картотекираните лица от Министерството на отбраната към 30 септември 2015 година


03.11.2015г.

ПРОМЯНА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3


31.08.2015г.

Заповед за обявяване на списък на картотекираните лица

Списъците на картотекираните лица са налични в съответното военно формирование или структура на Министерство на отбраната.


01.07.2015г.

Обява за свободни жилища за настаняване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбранатаArticle | by Dr. Radut