Jump to Navigation

История и актуално състояние

Военният клуб в гр. Айтос е създаден през 1961 година. През годините клубът изпълнява роля на средище на културно-художествена, военно-патриотична и информационна дейности не само в града, но и в региона. Организират се концертни програми по повод национални и регионални чествания, празници на БА, на видовете въоръжени сили и поделенията. Клубът предоставя на военнослужещите, военно-родолюбивите съюзи и обществеността своевременна, обективна и точна информация за състоянието и дейността на БА и изпълнението на задачите ни, свързани с членството ни в НАТО.

През годините са провеждани всички значими мероприятия на поделенията от бившата 24-та танкова бригада, дислоцирана в гр. Айтос.

Намира се на ул. „Станционна“ № 29.

Културнo-художествената дейност се реализира чрез 4 творчески формации - клуб „Краезнание“, акробалет „Тиара“, група за стари градски песни „Реверанс“ и детски фолклорен танцов състав „Славейче“.

Организират се мероприятия, програми, форуми, беседи и инициативи по повод значими дати и национални празници, насочени към военнослужещите и цивилни служители от Министерство на отбраната, пенсионирани военнослужещи и членове на техните семейства, както и членове на военно-патриотични съюзи.

Към военния клуб функционира социална кухня, предоставяща топъл обяд на пенсионирани военнослужещи, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали.

 

 Article | by Dr. Radut