Jump to Navigation

2017 - 0031

29.11.2017 г.

Доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

29.11.2017 г. Обява

29.11.2017 г. Документация

05.01.2018 г. Съобщение за прекратяване на възлаганетоArticle | by Dr. Radut