Jump to Navigation

2017 - 0033

13.12.2017 г.

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обекти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

13.12.2017 г. Обява

13.12.2017 г. Документация

22.12.2017 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

06.02.2018 г. Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut