Jump to Navigation

2017 - 0034

22.12.2017 г.

Застраховка на сгради, ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

22.12.2017 г. Обява

22.12.2017 г. Документация

03.01.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

18.01.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut