Jump to Navigation

2018 - 0001

04.01.2018 г.

Извършване на aварийни и неотложни ремонтни дейности по покривните площи на сградата на Военен клуб – гр. Смолян

04.01.2018 г. Обява

04.01.2018 г. Документация

11.01.2018 г. Допълнителна информация

16.02.2018 г. Протокол от работата на комисията

Място на изпълнение на поръчката: Военен клуб Смолян, гр. Смолян, бул. България № 77

23.03.2018 г. Договор № 35/20.03.2018 г.Article | by Dr. Radut