Jump to Navigation

00515-2018-0002

25.01.2018 г.

Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сгради, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции

25.01.2018 г. Обявление

25.01.2018 г. Решение

25.01.2018 г. Документация

17.07.2018 г. Писмо, относно прекратяване

17.07.2018 г. Решение за прекратяване

07.02.2018 г. До всички заинтересовани лица: лице за оглед за втора обособена позиция, гр. София, бул. Цар Освободител №7 - Юлиан Тренчев, тел: 0892 606 824

08.02.2018 г. До всички заинтересовани лица: лице за оглед за втора обособена позиция, гр. София, бул. Цар Освободител №7 - Ангел Тренчев, тел: 0892 606 788Article | by Dr. Radut