Jump to Navigation

2018-0002

06.02.2018 г.

Абонаментна поддръжка и ремонт при необходимост на климатична техника в обектите, управлявани от ИА „Военнни клубове и военно-почивно дело” за Териториален отдел – Варна

06.02.2018 г. Обява

06.02.2018 г. Документация

16.02.2018 г. Удължаване на срока за получаване на офертиArticle | by Dr. Radut