Jump to Navigation

00515-2018-0003

13.02.2018 г.

Борсова сделка за закупуване на Дизелово гориво Шифър по ЕКП: 02141000042 и втечнен въглеводороден Газ пропан бутан-марка Б за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”

13.02.2018 г. Решение

04.05.2018 г. Борсов договор № 191/14.03.2018 г.Article | by Dr. Radut