Jump to Navigation

2018 - 0003

13.02.2018 г.

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции

13.02.2018 г. Обява

13.02.2018 г. Документация

22.02.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

09.03.2018 г. Протокол от работата на комисията

18.05.2018 г. Договор № ОП-46/23.04.2018 г.Article | by Dr. Radut