Jump to Navigation

2018 - 0005

09.03.2018 г.

Доставка по заявка на хигиенни, почистващи, санитарни материали и други артикули за нуждите на ЦВК, ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”.

09.03.2018 г. Обява

09.03.2018 г. Документация

16.04.2018 г. Протокол от работата на комисията

18.05.2018 г. Договор № ОП-52/11.05.2018 г.Article | by Dr. Radut