Jump to Navigation

2018 - 0013

17.04.2018 г.

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

17.04.2018 г. Обява

17.04.2018 г. Документация

26.04.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

03.08.2018 г. Съобщение за прекратяване на възлагането на поръчкатаArticle | by Dr. Radut