Jump to Navigation

2018 - 0015

20.04.2018 г.

Транспортно осигуряване за нуждите на Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас” по обособени позиции

20.04.2018 г. Обява

20.04.2018 г. Документация

23.04.2018 г. Допълнителна информация

03.05.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

17.05.2018 г. Протокол от работата на комисията

19.06.2018 г. Договор № ОП-55/29.05.2018 г.Article | by Dr. Radut