Jump to Navigation

2018 - 0018

16.05.2018 г.

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

16.05.2018 г. Обява

16.05.2018 г. Документация

04.06.2018 г. Протокол от работата на комисията

19.06.2018 г. Договор № ОП-64/12.06.2019 г.

19.06.2018 г. Договор № ОП-70/18.06.2019 г.Article | by Dr. Radut