Jump to Navigation

2018 - 0026

16.08.2018 г.

Поддръжка на отоплителни инсталации и съоръжения в обект управляван от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, хотел „Хармония“ към Територилен отдел – Пловдив

16.08.2018 г. Обява

16.08.2018 г. Документация

24.08.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

31.08.2018 г. Прекратяване на поръчкатаArticle | by Dr. Radut