Jump to Navigation

2018 - 0029

05.09.2018 г.

Застраховка „Злополука на гости на хотели” за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

05.09.2018 г. Обява

05.09.2018 г. Документация

01.10.2018 г. Протокол от работата на комисията

16.08.2019 г. Договор № ОП-89/01.10.2018 г.Article | by Dr. Radut