Jump to Navigation

2018 - 0035

30.10.2018 г.

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар;

Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар;

Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.

30.10.2018 г. Обява

30.10.2018 г. Документация

09.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

16.11.2018 г. Писмо относно прекратяванеArticle | by Dr. Radut