Jump to Navigation

00515-2018-0020

08.11.2018 г.

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ ВКВПД " по обособени позиции

08.11.2018 г. Обявление

08.11.2018 г. Решение

08.11.2018 г. Документация

10.12.2018 г. Отговор на запитване

21.12.2018 г. Решение за прекратяване на възлагането за II-ра, VIII-ма, IX-та и XI-та обособени позиции

07.01.2019 г. Решение за прекратяване на възлагането за III-та, VII-ма, X-та обособени позиции

15.01.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

25.01.2019 г. Отваряне на ценови предложения

15.02.2019 г. Решение за прекратяване на възлагането за IV-та обособена позиция

15.02.2019 г. Решение за прекратяване на възлагането за V-та обособена позиция

15.02.2019 г. Решение за прекратяване на възлагането за XII-та обособена позиция

15.02.2019 г. Доклад от работата на комисията

15.02.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

15.02.2019 г. Решение за класиране на участниците

03.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.04.2019 г. Обявление за възложена поръчка

03.04.2019 г. Договор № ОП-16/15.03.2019 г.

03.04.2019 г. Договор № ОП-20/20.03.2019 г.

14.05.2019 г. Обявление за възложена поръчка

14.05.2019 г. Договор № ОП-36/05.04.2019 г.

14.05.2019 г. Договор № ОП-50/15.04.2019 г.Article | by Dr. Radut