Jump to Navigation

2018 - 0045

21.11.2018 г.

Закупуване и доставка на хотелско, кухненско и ресторантско оборудване и инвентар за нуждите на ИА ВКВПД по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция № 1: Хотелско оборудване и инвентар;

Обособена позиция № 2: Кухненско оборудване и инвентар;

Обособена позиция № 3: Ресторантско оборудване и инвентар.

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

30.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut