Jump to Navigation

2018 - 0046

21.11.2018 г.

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

29.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut