Jump to Navigation

2018 - 0048

21.11.2018 г.

Доставка на озвучителна, конферентна и мултимедийна техника за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

04.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

24.01.2019 г. Договор № ОП-103/07.12.2018 г.Article | by Dr. Radut