Jump to Navigation

2018 - 0049

21.11.2018 г.

Доставка на спортни съоръжения и оборудване за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

29.11.2018 г. Удължаване на срока за получване на оферти

06.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

24.01.2019 г. Договор № ОП-4/17.01.2019 г.Article | by Dr. Radut