Jump to Navigation

2018 - 0053

21.11.2018 г.

Доставка на градинска техника и градинско оборудване за нуждите на обектите, управлявани от Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Градинска техника;

Обособена позиция № 2: Градинско оборудване.

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

26.11.2018 г. Разяснение по поставен въпрос

03.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

10.06.2019 г. Договор № ОП-110/11.12.2018 г.

10.06.2019 г. Договор № ОП-111/11.12.2018 г.Article | by Dr. Radut