Jump to Navigation

2018 - 0054

21.11.2018 г.

Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за обектите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел София;

Обособена позиция № 2: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Пловдив;

Обособена позиция № 3: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Варна;

Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на мрежи против насекоми за Териториален отдел Бургас;

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

29.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

07.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

04.01.2019 г. Договор № ОП-130/17.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-131/17.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-132/17.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-133/17.12.2018 г.Article | by Dr. Radut