Jump to Navigation

2018 - 0056

21.11.2018 г.

Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

При необходимост от извършване на оглед, прилагаме образец на протокол. В случай на извършване на такъв, протоколът да бъде приложен към офертата за участие.

04.01.2019 г. Договор № ОП-143/19.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-144/19.12.2018 г.

04.01.2019 г. Договор № ОП-145/19.12.2018 г.Article | by Dr. Radut