Jump to Navigation

2018 - 0062

21.11.2018 г.

Доставка на детски съоръжения, оборудване и играчки за нуждите на обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“

21.11.2018 г. Обява

21.11.2018 г. Документация

03.12.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

29.01.2019 г. Договор № ОП-3/17.01.2019 г.Article | by Dr. Radut