Jump to Navigation

2018 - 0064

23.11.2018 г.

Доставка на хардуер и софтуер за изграждане на система за електронно деловодство“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

23.11.2018 г. Обява

23.11.2018 г. Документация

26.11.2018 г. Отговор на запитване

27.11.2018 г. Отговор на запитване 2

30.11.2018 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

10.12.2018 г. Протокол от работата на комисията

08.01.2019 г. Договор № ОП-124/14.12.2018 г.Article | by Dr. Radut