Jump to Navigation

00515-2018-0031

14.12.2018 г.

Доставка на природен газ за нуждите на Военен клуб Пазарджик

12.12.2018 г. Решение

08.01.2019 г. Договор № ОП-152/27.12.2018 г.

21.01.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut