Jump to Navigation

2018 - 0065

20.12.2018 г.

Застраховка на сгради и съоражения ползвани и управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.

20.12.2018 г. Обява

20.12.2018 г. Документация

03.01.2019 г. Удължаване срока за получаване на оферти

15.01.2019 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut